Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Gruppledare/Samordnare Familjecentraler i Huddinge
Huddinge kommun
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Familjecentralens kuratorer ingår i enheten Förebyggande och uppsökande arbete 0-20 år som finns inom social- och äldreomsorgsförvaltningen. I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst samt Förebyggarteamet som består av fältsekreterare.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 14-02-2019

Socialsekreterare, mottagningsteamet
Kristianstads kommun
Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 03-02-2019

Alkohol- och drogbehandlare, Rådgivningen Oden
Skellefteå kommun, individ- och familjeomsorg
På Rådgivningen Oden är vi specialiserade på alkohol- och drogfrågor. Vi erbjuder råd och stöd till familjer där det finns ett missbruk. Vi träffar enskilda, par och familjer för samtal. Vi arbetar både med den som missbrukar och dennes familj. Vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och arbetar med feedbackinformerad terapi med ORS/SRS. ARBETSUPPGIFTER Behandlingsarbete med personer med alkohol, drog, och spelmissbruk samt deras familjer och nätverk. Arbetet innehåller individuella samtal, familjesamtal, teamarbete samt arbete med grupper.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 03-02-2019

Medarbetare till Kvinnohuset
Landskrona stad, Sektionen för Vuxenstöd
Vill du arbeta med att göra skillnad för kvinnor i utsatta livssituationer? Vi söker en engagerad medarbetare som med ett nyfiket, kreativt och modigt sätt tar sig an och bidrar i de utmaningar och möjligheter som vi ställs inför. Är det du? Välkommen med din ansökan! Vi växer inte av att göra det vi kan. Vi växer av utmaningar. I Landskrona stad får du möta socialtjänstens alla utmaningar i arbetet med samhällets mest utsatta. Hösten 2012 öppnade Kvinnohuset, ett kommunalt skyddat boende.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 03-02-2019

Socialsekrterare till utredningsenheten
Ludvika kommun
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Social välfärd.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 07-02-2019

Gryning söker semestervikarier till Enheten mot hedersrelaterat våld
Gryning Vård AB, B. EHRV
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder att, på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 25-03-2019

Socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd i Botkyrka
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Enheten för ekonomiskt bistånd
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem. Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 03-02-2019

Hemnovia söker Familjehemsrekryterare
Omsorgspoolen AB - Bemanning med omtanke och kvalitet
Vi på Hemnovia arbetar med olika typer av placeringar i olika åldrar - allt ifrån hedersproblematik, missbruksproblematik och diagnoser till uppväxtplaceringar och "omsorgsplaceringar". Vårt fokus är att ge barn och ungdomar en trygg hemmiljö, som möter deras individuella behov och förutsättningar. Vi vill ge barnet möjligheter och förutsättningar till tillväxt, glädje och utveckling till samma rättvisa villkor oavsett bakgrund. Olikheter berikar, så även i vårt arbete.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 01-03-2019

Semestervikarierande socialsekreterare till Socialförvaltningen
Örebro Kommun
Socialförvaltningens organisation bygger på fyra områden med både myndighetsutövning och insatser. Område Förebyggande och Mottagning innehåller verksamheter som har uppdrag mot flera eller samtliga åldersgrupper i hela kommunen. Övriga tre områden är uppdelade utifrån de åldrar man jobbar med. Åldersindelningen är överlappande på så sätt att område Barn och Familj arbetar med personer 0-15 år, Ungdom och Familj med 13-20 år och område Vuxna med personer som är 18 år och äldre.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 16-06-2019

Socialsekreterare till Familjehemsgruppen
Falkenbergs kommun, Barn och familj Utredning
Vill du jobba på en plats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas och utvecklas? Då är Falkenbergs kommun något för dig. Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg. Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval.
Skapad : 18-01-2019 Ansökningsfrist : 03-02-2019