Vik Enhetschef till Avdelningen för Funktionshinder

En arktisk småstad i världsklass.
Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.
Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.

Verksamhetsbeskrivning
Avdelning för funktionshinder är indelad i 7 områden, särskilt boende, ordinärt boende, korttids- och fritidsverksamhet och dagligverksamhet inom lag om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom socialförvaltningen har du ansvar för den operativa verksamheten enligt de mål socialnämnden har fastställt för verksamheten. Du arbetar utifrån gemensamma policyprogram, riktlinjer, lagar och förordningar samt övergripande strategiska planer. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschef. I samarbete med ledningsgruppen har du ansvar för din egen verksamhet, personal och budget, samt arbetet med uppsatta mål. Du skall leda, samordna, utveckla verksamheten, följa upp och utvärdera arbetet inom ditt område.

Som stöd för ditt uppdrag har du stöd från kommunövergripande funktioner t.ex. personal- och ekonomi enheten, samt stöd från verksamhetsnära stöd.

Kvalifikationer
Du har:
• för uppdraget lämplig högskole-/universitetsutbildning
• erfarenhet av arbetsledning samt insats- och bemanningsplanering
• förmåga och intresse att hantera ekonomi och verksamhet i ett helhetsperspektiv
• erfarenhet att leda arbetsgrupper i förändringsprocesser
• körkort B

Ditt ledarskap kännetecknas av engagemang och förmåga att organisera arbetet effektivt för att nå resultat. Vi vill att du ser möjligheter, är öppen för nytänkande och har helhetssyn på verksamheten. Du bör ha förmåga att möta människor samt skapa förtroende och trygghet inom organisationen och gentemot enskilda vård- och omsorgstagare. Tjänsten förutsätter att du har ledar- och samarbetsförmåga. Det är även meriterat att du har utbildning inom personal och ekonomi.

Gällivare kommun arbetar efter värdegrunder Mångfald- Effektivitet-Nytänkande och Attraktivitet.

Eftersom vi är en Förvaltningskommun för minoritetsspråk ser vi det som positivt om du behärskar något av minoritetsspråken.

Arbetstid/Varaktighet
Heltid, vikariat till och med 2020-08-31.

Tillträde
Februari 2020

Upplysningar
Lena J-Nilsson, Avdelningschef tfn 0970-818 664 el. 070-677 64 13

Ansökan
Vi tar endast emot ansökan via: www.hrsupporten.se/gellivare.php
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.

Varaktighet: 
6 månader eller längre
Yrken: 
Enhetschef inom social omsorg
Startdatum: 
Monday, October 21, 2019 - 08:39
Kommun: 
Gällivare
Anstallningstyp: 
Vanlig anställning
Arbetstid: 
Heltid
Arbetstidvaraktighet: 
Heltid Visstid 6 mån eller mer
Lonetyp: 
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista ansokningsdag: 
Monday, November 18, 2019 - 23:59
Arbetsplats: 
Gällivare kommun
Land: 
Sverige
Egenbil: