WorkWithUs
close-button

Handelsvillkor

för jobbannonsering på WorkWithUs.se, som ägs av ncom ApS i Danmark

Alle affärer mellan kunde och ncom genomförs enligt nedanstående handelsvillkor.

Priser

Alla priser som visas på WorkWithUs.se omfattas av följande villkor.

Alla priser anges i svenka kronor och inkluderar moms samt eventualla framtida skatter eller avgifter enligt lag.

WorkWithUs.se förbehäller sig rätten att korrigera eventuella tryckfel och ändringar.


Jobbannoncering

På WorkWithUs.se publiceras endast jobbannonser med erbjudanden om lediga jobb. Alla jobbannonser måste jölja de lagstadgade reglerna som gäller för jobbannonser.


Nekande av visning av jobbannonser på WorkWithUs.se

WorkWithUs.se förbehåller sig rätten att neka publicering av jobbannonser på WorkWithUs.se som strider mot gällande lagar och bestämmelser eller som inte beaktar användarens eller WorkWithUs.se's intressen. WorkWithUs.se tar inget ansvar för visning av jobbannonser på WorkWithUs.se som bryter mot lagstiftningen.


Nekande av skapande av företag som användare på WorkWithUs.se

WorkWithUs.se förbehåller sig rätten att neka skapande av företag eller annonser från företag som strider mot gällande lagar och bestämmelser eller som inte är förenliga med användarnas eller WorkWithUs.se's intressen. WorkWithUs.se tar inget ansvar för jobbannonser och/eller begäranden som strider mot lagstiftningen.


Visningsdatum/-placering

Visningsdatum och önskade placeringar respekteras i största möjliga utsträckning. Alla jobbannonser på WorkWithUs.se visas med en fast programmerad design.


Visningsperiod for jobbannonser

Visningsperioden för en jobbannons på WorkWithUs.se sträcker sig från publiceringen till sista ansökningsdag + 1 dag.


Ordrebekräftelse

En orderbekräftelse skickas till alla kunder via e-post. Orderbekräftelsen skickas till den e-postadress som kunden har angett och innehåller annonspecifikation och pris.


Leveransvillkor

Inom normal arbetstid publiceras alla annonser inom 4 timmar. Utanför normal arbetstid publiceras alla jobbannonser så snabbt som möjligt.


Betalningsvillkor/Fakturering

Normal kredittid är netto kontant 14 dagar från fakturadatum. Fakturering av enskilda jobbannonser och tilläggsprodukter sker omedelbart efter jobbannonsernas publicering.

Vid överskridande av förfallodatumet debiteras en ränta på 1,5 % per påbörjad månad tills betalningen sker.


Betalning

WorkWithUs.se skickar faktura för betalning. Fakturan skickas till kontaktpersonen som angivits vid skapandet av användaren.

Betalningarna görs till vårt svenska konto i Danske Bank Sverige.


Reklamationer

Reklamationer ska framställas senast fem dagar efter den första visningsdagen för jobbannonsen. 

Reklamationer av fakturor ska framställas omedelbart efter att fakturan har mottagits. WorkWithUs.se ansvarar inte för eventuella förluster som kunden kan lida till följd av tryckfel, felaktig inmatning eller felaktig information. Fel och brister i jobbannonsen som inte beror på kunden eller dess reklambyrå kommer efter WorkWithUs.se's bedömning att godkännas proportionellt med eventuell värdeminskning. En godkännelse kan aldrig överstiga det fakturerade beloppet för jobbannonsen..

Reklamationer ska skickas skriftligt till WorkWithUs.se på: kontakt@workwithus.dk.


WorkWithUs.se ansvar

WorkWithUs.se eventuella skadeståndsansvar för direkta eller indirekta förluster är i alla situationer och oavsett orsak till reklamationen begränsat till maximalt belopp som motsvarar det belopp som kunden faktureras för den aktuella produkten eller tjänsten.


WorkWithUs.se rättigheter

WorkWithUs.se förbehåller sig rätten att lagra all information.

WorkWithUs.se förbehåller sig också rätten att ändra en beställd annonsdesign om särskilda tekniska förhållanden kräver det.

WorkWithUs.se förbehåller sig alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätten, till alla jobbannonser där WorkWithUs.se har varit involverad i utformningen av jobbannonserna.


Lag och domstol

Eventuell tvist som kan uppstå i samband med avtal mellan kunden och WorkWithUs.se, inklusive tvister om avtalens existens eller giltighet, ska avgöras genom skiljeförfarande vid Voldgiftsinstituttet enligt de regler som fastställts av Voldgiftsinstituttet och som är gällande vid varje given tidpunkt.


Giltighet

Dessa villkor har uppdaterats senast den 24 juli 2022 och ersätter alla tidigare gällande handelsvillkor. Dessa villkor gäller tills nya villkor utfärdas.

 

Alltid uppdaterad
Hitta ditt nya jobb här. Nya positioner varje dag.
Bra för arbetsgivare
Snabb publicering av annonser till fasta, låga priser.
Lokala jobb på Facebook
Din lokala Facebook-sida visar jobb nära dig.
Trygghet
Vi skyddar dina data och delar dem inte med andra.