WorkWithUs
close-button

GDPR.

Skyddet av din integritet

Ncom ("WorkWithUs.se") tar behandlingen av personuppgifter på allvar. Vi säkerställer en rimlig och transparent hantering av personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har därför utarbetat detta integritetsmeddelande som informerar om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du använder WorkWithUs.se.

Dataskyddsansvar och kontaktinformation

Ncom är ansvarig för behandlingen av personuppgifter om dig. Om du har frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@workwithus.dk.

Personuppgifter

Vi behandlar bland annat följande personuppgifter om dig, beroende på om du är:

Jobbsökare:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Jobbintressen

Företag och kontaktpersoner:

 • Företagsnamn
 • Företagets e-postadress
 • Företagsadress
 • Företagets telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Förnamn och efternamn på kontaktperson(er) för företaget
 • E-postadress till kontaktperson(er)
 • Telefonnummer till kontaktperson(er)
 • Eventuell kommunikation angående avtal med kontaktperson/företa
 • Kundstatus - lead (potentiell kund), betalande kund
 • Dokumentation av köp (jobbannonsbeställning)
 • Faktureringsinformation

Hemsidesbesökare:

 • Information relaterad till cookies, inklusive beteende på hemsidan.
 • Tekniska identifierare som kan koppla användaren till exempelvis Google eller Facebook.
 • IP-adress.
 • Typ av enhet som används för att få tillgång till hemsidan (t.ex. surfplatta, smartphone, dator etc.).
 • Webbläsartyp, webbläsar-ID och språkinställningar på enheten.
 • Vilken hemsida som hänvisade dig till WorkWithUs.se.
 • Vilka delar av WorkWithUs.se hemsida, inklusive annonser, du tittar på, tidpunkt, varaktighet och antal besök.
 • Systemhandlingar (visade jobbannonser, visade kontaktinformation för annonsörer etc.).
 • Kontaktförfrågningar och korrespondens med oss, till exempel i samband med allmänna frågor om våra tjänster.

Andra som kontaktar WorkWithUs.se, inklusive kunder och samarbetspartners, inklusive på WorkWithUs.se Facebook-sida:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Eventuella personuppgifter som vi kan ta emot i samband med förfrågningar eller samarbetsförhållanden
 • Information för statistisk användning, enligt nedan om sociala medier och sidinsikter.

Prenumeranter på nyhetsbrev:

 • E-postadress
 • Information om givna och eventuellt återkallade samtycken.

Ansökningar skickade genom WorkWithUs.se portalen

Om du väljer att skicka in en ansökan till ett företag genom WorkWithUs.se kommer vi att behandla din ansökan tillsammans med de bilagor du väljer att skicka med - utöver de uppgifter du har angett som registrerad användare.

Sociala medier

Delat dataansvar

För vissa av våra samarbetspartners har vi ett gemensamt ansvar för data, vilket innebär att WorkWithUs.se samlar in information för både sig själva och samarbetspartnern. Därefter är WorkWithUs.se och samarbetspartnerna var för sig ansvariga för det respektive fortsatta användningen av informationen. Nedan kan du se vilka samarbetspartners vi har ett gemensamt ansvar med och hur ansvaret fördelas.

Cookies och spårning på hemsidan, inklusive Pixels

Facebook Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Du kan läsa om databehandlingen här:

Facebook Pixel, som är händelsedata enligt punkt 2.a.ii och punkt 5.a.ii om delat dataskyddsansvar: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools ansvarsfördelningen här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum information om Facebooks integritetsskydd här: https://www.facebook.com/about/privacy, inklusive grunderna för Facebooks behandling och utövande av rättigheter hos Facebook.

På WorkWithUs.se-hemsidan använder Facebook cookies, web beacons och andra lagringstekniker för att samla in eller ta emot information från hemsidan och andra platser på internet, samt använda denna information för att leverera mätningstjänster och riktade annonser. Du kan välja att inte samla in och använda information för riktad annonsering i cookie-lösningen.

Fansida/grupper på Facebook - Insikt i Sidan

Facebook Irland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland för vår fansida på Facebook när vi samlar statistik över besökare. Du kan läsa om ansvarsfördelningen här: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data information om Facebooks integritetspolicy här: https://www.facebook.com/about/privacy, inklusive grunderna för Facebooks behandling och utövande av rättigheter hos Facebook.

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Registrerade användare - jobbsökare:

Vi behandlar personuppgifter för att:

 • Kunna skapa en profil åt dig på våra plattformar.
 • Kunna kommunicera med dig i samband med din jobbsökning.
 • Fylla i grundläggande uppgifter om dig i dokument om du behöver fylla i ett eller flera dokument via våra plattformar i samband med din jobbsökning, eventuellt för att utesluta dig från användningen av WorkWithUs.se vid överträdelse av användarvillkoren eller lagstiftningen.
 • Kunna utföra analyser där insamlade data ingår i anonymiserad form.

Vi behandlar dessa personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1)(f) i GDPR med hänsyn till vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda våra tjänster till dig.

Företag och kontaktpersoner

Vi behandlar personuppgifter för att kunna:

 • Skapa annonser för dina lediga tjänster på våra plattformar och tillhörande tjänster, eventuellt ingå ett prenumerationsavtal med dig och begära betalning.
 • Kommunicera med dig angående din jobbannons, eventuellt utesluta dig från användningen av WorkWithUs.se vid överträdelse av villkoren eller lagstiftningen.
 • Utveckla analyser där insamlade data ingår i anonymiserad form.

Vi behandlar dessa personuppgifter enligt artikel 6 (1)(f) i GDPR med hänsyn till ncoms berättigade intresse av att kunna erbjuda våra tjänster till dig. Om vi ingår ett prenumerationsavtal med dig behandlar vi också personuppgifter enligt artikel 6 (1)(b) i GDPR med hänsyn till att ingå i en kontrakt där du är en part.

Webbplatsbesökare

Vi behandlar personuppgifter för att:

 • Kunna erbjuda dig en funktionell webbplats.
 • Tillhandahålla analyser, mätningstjänster och riktad reklam i samarbete med Facebook.
 • Analysera användarbeteende, valda sidor, innehåll och intressen för att kunna ge dig rekommendationer om innehåll, till exempel jobberbjudanden, som vi tror kan vara intressanta för dig, samt vidareutveckla våra tjänster och affärsfrågor såsom spårning i samband med push-meddelanden; har du öppnat ett meddelande, hur länge, vilka element har du klickat på.
 • Dokumentera efterlevnad av lagstiftning, inklusive integritets- och cookie-lagstiftning, tillvarata våra rättsliga intressen såsom att undersöka missbruk av webbplatsen, till exempel diskriminering, överträdelser av villkoren, överträdelser av användningsrättigheter och lagstiftning inom marknadsföring, personuppgifter och immateriella rättigheter, hantering av förfrågningar, klagomål och tvister, genomföra och upprätthålla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive att säkerställa driftsstabilitet och vår förmåga att försvara våra produkter mot eventuella fiendtliga attacker, till exempel hackningsattacker, undersökningar av misstänkta eller kända säkerhetsbrott och rapportering till myndigheter och enskilda.
 • Utveckla analyser där insamlade data ingår i anonymiserad form.

Vi behandlar personuppgifter enligt artikel 6 (1)(f) i GDPR med hänsyn till ncoms berättigade intresse av att tillgodose ovanstående syften. Vi behandlar spårningsinformation enligt § 3 om samtycke till cookies och andra spårningsverktyg enligt cookie-meddelandet § 3 för att hämta och lagra information.

Samarbetspartners (inklusive företagskunder och leverantörer)

Vi behandlar personuppgifter för att:

 • Upprätthålla och bevara det konkreta samarbetsförhållandet med dig, inklusive att komma i kontakt med dig.
 • Kunna svara på förfrågningar till WorkWithUs.se.
 • Kunna utarbeta analyser där insamlade data ingår i anonymiserad form.

När vi behandlar personuppgifter om dig som samarbetspartner eller annan person som kontaktar oss, gör vi det enligt artikel 6 (1)(f) i dataskyddsförordningen med avseende på ncoms legitima intresse av att upprätthålla våra samarbetsförhållanden och annan kommunikation, support och hjälp med förfrågningar.

Prenumererade på nyhetsbrev

Vi behandlar personuppgifter för att:

 • Skicka elektroniska nyhetsbrev till dig när du har gett ditt samtycke till det (i enlighet med marknadsföringslagen § 10).
 • Dokumentera att du har gett ditt samtycke att ta emot våra nyhetsbrev och för spårning av användning samt eventuella återkallanden av samtycket; till exempel öppnande av ett meddelande, hur länge det lästs, vilka element som har klickats på, etc.
 • Kunna utarbeta analyser där insamlade data ingår i anonymiserad form.

Vi behandlar personuppgifter enligt artikel 6 (1)(f) i dataskyddsförordningen med avseende på ncoms legitima intressen av att direktmarknadsföra till dig och vårt berättigade intresse av att kunna dokumentera att du har gett ditt samtycke att ta emot nyhetsbrevet.

Mottagare av personuppgifter

Överföring till andra ansvariga för behandlingen av data.

I vissa fall delar vi personuppgifter om dig med våra samarbetspartners:

Om du skickar in en ansökan via WorkWithUs.se kommer vi att vidarebefordra din ansökan och dina dokument till det företag du ansöker hos.

WorkWithUs.se databehandlare

WorkWithUs.se använder följande kategorier av databehandlare (eventuellt som underdatabehandlare):

 • Hosting-leverantörer
 • Analysetjänster
 • Leverantörer av teknisk utveckling och support
 • Telefonsystem
 • Tjänster för utskick av e-post, inklusive MailChimp och Mandrill
 • Videospelartjänster, som till exempel Vimeo och YouTube (Google LLC i Irland genom användning av YouTube)
 • Facebook, när Facebook tillhandahåller exempelvis mätdata eller analys-tjänster
 • LinkedIn

Överföring till tredjeland

Vi överför personuppgifter till mottagare i tredjeländer. Överföringsgrundlaget är EU-kommissionens standardavtal för överföring till tredjeland. Du är välkommen att kontakta oss för en kopia av det ingångna avtalet:

Facebook Ireland och Facebook i USA, när Facebook agerar som personuppgiftsbiträde - se https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Borttagning

Registrerade användare

Jobbsökande:

När du registrerar dig som användare kan du ge ditt samtycke till att vi skickar e-postmeddelanden med relevanta jobb till dig. Vi kommer att fortsätta skicka dessa e-postmeddelanden tills du begär att vi slutar eller när du inte har varit aktiv på portalen på 2 år (inloggad). Därefter kommer vi att behålla din information i ytterligare 2 år för att kunna dokumentera ditt samtycke. Förvaringstiden följer marknadsföringslagen och cookieförordningens preskriptionstid för straffrättsligt ansvar.

Om du har registrerat dig som användare kommer vi att radera dig och de dokument och ansökningar du har laddat upp när du inte har varit aktiv på portalen på 1 år (inloggad).

Företag och kontaktpersoner:

 • Vi raderar dina personuppgifter i annonser efter 5 år. Vi ser dock till att ta bort dem så att de inte är offentligt tillgängliga eller kan hittas på vår portal när annonsen inte längre är aktiv.
 • Annonsen omfattas av vårt bokföringskrav och lagras i 5 år enligt bokföringslagen. Därför sparar vi namn, e-postadress, fakturering och genomförda betalningar samt eventuella påminnelser om betalningar i 5 år.

 

Sökningar skickade genom WorkWithUs.se-portal

 • Om du skickar in en ansökan till ett företag via WorkWithUs.se sparar vi din ansökan i 6 månader.

Besökare på webbplatsen (förutom registrerade användare och företag):

 • Vi raderar dina uppgifter efter 12 månader från insamlingen, om vi inte behöver behålla informationen i samband med tvister.

Du kan se raderingsfrister för cookies som lagras på din utrustning här:

Andra som kontaktar WorkWithUs.se, inklusive kunder och samarbetspartners, inklusive i WorkWithUs.se Facebook-grupper:

 • Vi behåller personuppgifter så länge vi har ett samarbete eller behöver ha dig i våra kontakter.
 • Vi raderar supportförfrågningar efter 12 månader.
 • Dock raderar vi dokumentation om avtal om radering, eventuell dialog om avvisande av användare samt all information och förfrågningar om betalningar efter 5 år enligt bokföringslagen.

Prenumeranter på nyhetsbrev (både användare och icke-användare):

 • Vi raderar samtycken och dokumentationen för återkallelse av samtycken efter 2 år från senaste användningen av samtycket enligt preskriptionsreglerna för straffrättsligt ansvar enligt marknadsföringslagen och cookieförordningen.

Dina rättigheter

Om du önskar utöva följande rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i inledningen.

Rätt till insyn

 • Du har rätt att få insyn i de personuppgifter vi behandlar om dig, samt vissa tilläggsuppgifter. Åtkomst till insyn får dock inte kränka andras rättigheter och friheter.

Rätt till rättelse

 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade, och du har rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade med avseende på behandlingens ändamål.

Rätt till radering

 • I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før det tidspunktet for vår vanlige generelle sletting.

Rett til begrensning av behandling

 • Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om dig. Om du har rätt till att begränsa behandlingen kan vi endast behandla uppgifterna - förutom lagring - med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en persons eller samhällets viktiga intressen.

Rätt till dataportabilitet

 • Om vår behandling av personuppgifter om dig grundar sig på samtycke eller avtal, och behandlingen sker automatiskt, har du rätt till dataportabilitet. Denna rätt innebär att du har rätt att få de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.
 • Om du vill utöva denna rätt till dataportabilitet kan du kontakta vår kundtjänst och begära att få ta emot de registrerade personuppgifterna från oss i ett allmänt använt format.

Rätt att invända

 • Du har i vissa fall rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av personuppgifter om dig. Du kan även invända mot behandlingen av uppgifter om dig för direktmarknadsföring.

Återkallelse av samtycke

 • Om vår behandling av personuppgifter om dig grundar sig på ditt samtycke, har du alltid rätt att återkalla samtycket för behandling av personuppgifter om dig på WorkWithUs.se.

Om du återkallar ditt samtycke kommer WorkWithUs.se att sluta behandla personuppgifter om dig för vilka du har återkallat ditt samtycke. Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen av personuppgifter om dig som WorkWithUs.se har genomfört fram till återkallelsen av samtycket.

Du kan återkalla ditt samtycke till behandling av cookies genom att radera cookies och genom att konfigurera inställningarna för att inte acceptera eller läsa cookies och andra spårningsmekanismer.

Klagomål

Om du vill klaga på WorkWithUs.se behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datatilsynet. Du kan kontakta dem med hjälp av följande kontaktinformation:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-post: dt@datatilsynet.dk

Telefon: +45 33 19 32 00

Hemsida: www.datatilsynet.dk

Alltid uppdaterad
Hitta ditt nya jobb här. Nya positioner varje dag.
Bra för arbetsgivare
Snabb publicering av annonser till fasta, låga priser.
Lokala jobb på Facebook
Din lokala Facebook-sida visar jobb nära dig.
Trygghet
Vi skyddar dina data och delar dem inte med andra.