Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Postdoctor in Structural Biology/ Protein Science
Linköpings Universitet
Skilled and committed employees are a crucial factor in the success of Linköping University. And we need more of them. Our core expertise comes from teachers and researchers, but a successful university requires experienced and motivated employees in many fields. Everyone is important. We need to recruit many new employees due to retirement among our current staff and an expansion in our research activity. We need you here.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 31-08-2018

Postdoktor i Strukturbiologi, Proteinvetenskap
Linköpings Universitet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 31-08-2018

Researcher in antibiotic resistance evolution
Göteborgs universitet
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 38 000 students and 6 000 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future. The Institute of Biomedicine is involved in both research and education.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Researcher in antibiotic resistance surveillance
Göteborgs universitet
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 38 000 students and 6 000 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future. The Institute of Biomedicine is involved in both research and education.
Skapad : 14-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Forskare
Örebro Universitet
Vi söker en forskare i  för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Ämnesområde Biomedicin, vaccinforskning. Arbetsuppgifter En forskare ska i huvudsak ägna sig åt forskning. Anställningen kan även innefatta undervisning, när ett behov finns i verksamheten, för meritering till läraranställning vid universitetet. Andelen undervisning får inte överstiga en femtedel av full arbetstid. Du kommer arbeta i ett forskningsprojekt rörande utveckling av nya prototypkonstruktioner för vaccination.
Skapad : 14-08-2018 Ansökningsfrist : 29-08-2018

Laboratorieingenjör
Technogarden
Greenhouse, Det innovativa Utbildningsföretaget inom massa och pappersbranschen. Greenhouse är i en expansiv fas och har under 2017 ökat omsättningen med 70%.
Skapad : 13-08-2018 Ansökningsfrist : 16-09-2018

Senior Research Associate - Nanocellulose (2018-19A)
RISE
Senior Research Associate - Nanocellulose (2018-19A) About the Position RISE Bioeconomy is searching for a Senior Research Associate with expertise in nanocellulose research, with a combined knowledge of cellulose nanocrystals (CNCs), cellulose nanofibrils and nanocellulose hybrid materials. Your main responsibilities will be to initiate new and ground-breaking research projects relating to the production of nanocellulose, nanocellulose (hybrid)materials and cauterization thereof.
Skapad : 10-08-2018 Ansökningsfrist : 24-08-2018

Laboratorietekniker till Mikrobiologi
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Eurofins Jönköping
Om Eurofins! Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser samt digitala tester till kunder inom bland annat lantbruk, livsmedel, läkemedel, miljö och leverantörer av tv-tjänster. Vi är drygt 30 000 anställda och mer än 400 laboratorium i 42 länder över hela världen. Vi bidrar till global hälsa och säkerhet genom att leverera högkvalitativa analys- och rådgivningstjänster och samtidigt skapa möjligheter för våra anställda och ge värde åt våra aktieägare.
Skapad : 10-08-2018 Ansökningsfrist : 26-09-2018

Molekylärbiolog med intresse för populärvetenskap
Gentekniknämnden
Dnr 084/2018-2.4.1. Molekylärbiolog med intresse för populärvetenskap Gentekniknämnden är en statlig myndighet som genom rådgivande verksamhet ska främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämndens huvuduppgift är att sprida kunskap om forskning och utveckling inom genteknikområdet. Nämnden bevakar ett brett område, från medicinsk forskning, till mikroorganismer, djur, växter och förändringar inom lagstiftningen på området.
Skapad : 08-08-2018 Ansökningsfrist : 12-09-2018

Instrumentintegrering & Assay-optimering
Dfind Science & Engineering AB
Instrumentintegrering & Assay-optimering Vi söker en konsult för uppdrag på Cavidi, ett medicintekniskt bolag i Uppsala. Man kommer jobba med integrering och assay-optimering av instrument för automatisering av blodprovbaserade HIV-test. Rollen Man kommer ingå i systemintegrerings-teamet och jobba i ett stort produktutvecklings-projekt. Arbetet går i huvudsak ut på att: • Få hårdvarumoduler att fungera i instrumenten (”teaching”). • optimering av de olika assay-stegen i instrumenten.
Skapad : 07-08-2018 Ansökningsfrist : 03-09-2018