Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Miljöinspektör
Huddinge kommun
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Enhetsbeskrivning Miljötillsynsavdelningen är en del av Natur- och byggnadsförvaltningen i Huddinge kommun och utgörs av 23 medarbetare varav 20 stycken är miljöinspektörer, 1 utvecklingsledare, 1 jurist och 1 miljöchef. Vi arbetar med tillsyn och prövning inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Vi deltar aktivt i samhällsbyggnadsprocessen.
Skapad : 25-05-2018 Ansökningsfrist : 01-06-2018

Naturvårdshandläggare
Lerums kommun, Samhällsplanering
Lerums kommun har drygt 40.000 invånare och här pågår flera spännande centrumutvecklingsprojekt. Hos oss får du möjlighet att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta i en verksamhet som tar ansvar och skapar verklighet av vår vision - Sveriges ledande miljökommun 2025. Vi söker nu en naturvårdshandläggare som kommer tillhöra sektor samhällsbyggnad.
Skapad : 25-05-2018 Ansökningsfrist : 17-06-2018

HSES Specialist – Miljöingenjör
Konsultia AB
Om kundföretaget Kraton Chemical AB är ett dotterbolag till Kraton Corporation, ett världsomspännande företag som under nästan 70 år varit marknadsledande inom polymer och talloljebaserade special -kemikalier med bioraffinaderier i Europa, Asien, Sydamerika och USA samt försäljningsenheter runt om i världen.
Skapad : 25-05-2018 Ansökningsfrist : 15-07-2018

Miljöstrateg
Vaxholms stad, Kommunledningskontoret
Vill du arbeta med att göra Vaxholm mer hållbart? Och lära dig mer om vad hållbarhetsarbete innebär inom offentlig verksamhet och i en politiskt styrd organisation? Vi letar efter en nyexaminerad miljövetare som nu har möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet inom hållbarhetsektorn. Vaxholms stad är en attraktiv skärgårdskommun 3 mil norr om Stockholm, med 70 öar och cirka 11 800 invånare. Vaxholms stad är en liten kommun med hög ambitionsnivå, där du som medarbetare ges stora möjligheter att påverka verksamheten och ta eget ansvar.
Skapad : 24-05-2018 Ansökningsfrist : 07-06-2018

Biolog till Västerås stad
Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Vill du tillsammans med oss verka för att de gröna frågorna ska få relevant genomslag i stadens hållbara utveckling? Hos oss får du möjlighet att medverka och vara ett stöd i Västerås fysiska planering och strategiska förhållningsätt. Målet är ett attraktivt och hållbart Västerås – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. På stadsbyggnadsförvaltningen är vi ett 90-tal medarbetare som arbetar med fysisk planering, bygglovshantering, tillsyn av byggverksamheten i staden, fastighetsbildning, geografisk information och lantmäteriuppdrag.
Skapad : 23-05-2018 Ansökningsfrist : 10-06-2018

Biträdande projektledare
Länsstyrelsen i Gävleborg län
Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete, service och miljö. Vi är en kunskapsorganisation, totalt ca 200 anställda. Majoriteten av de anställda har Gävle som placeringsort. Handlingskraft, professionalitet och förståelse är ledorden i vår värdegrund.
Skapad : 23-05-2018 Ansökningsfrist : 07-06-2018

Tingsryds kommun söker Miljöingenjör
Tingsryds kommun, Teknisk avdelning
Tingsryds kommun har som uppdrag att skapa en bra vardag för kommunens invånare, besökare och företagare. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb. Vi på Tingsryds kommun strävar efter att ha medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete.
Skapad : 23-05-2018 Ansökningsfrist : 10-06-2018

Prövningshandläggare till Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till denna hållbarhet utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. På Länsstyrelsen arbetar vi efter vår värdegrund Framåtriktad förvaltning och lyhörd expertis. I vår expertroll är vi angelägna om att vårda våra relationer till individ och samhälle.
Skapad : 23-05-2018 Ansökningsfrist : 08-06-2018

Prövningshandläggare till Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till denna hållbarhet utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. På Länsstyrelsen arbetar vi efter vår värdegrund Framåtriktad förvaltning och lyhörd expertis. I vår expertroll är vi angelägna om att vårda våra relationer till individ och samhälle.
Skapad : 23-05-2018 Ansökningsfrist : 08-06-2018

Prövningshandläggare till Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till denna hållbarhet utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. På Länsstyrelsen arbetar vi efter vår värdegrund Framåtriktad förvaltning och lyhörd expertis. I vår expertroll är vi angelägna om att vårda våra relationer till individ och samhälle.
Skapad : 23-05-2018 Ansökningsfrist : 08-06-2018