Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Lärare Engelska Lapplands gymnasium Gällivare
Lapplands kommunalförbund, Välkommaskolan Gällivare
Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60 000 kvadratkilometer. Omkring 350 anställda arbetar inom förbundet. Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 14-09-2018

Lärare till Nobelgymnasiet
Karlstads kommun, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt yrkeshögskola. Totalt studerar cirka 6 000 elever hos oss. Nobelgymnasiet i Karlstad är Värmlands största yrkesskola med 1000 elever fördelade på 6 nationella program och introduktionsprogram.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 26-08-2018

Lärare i Bild till språkintroduktion/ särskolan
Botkyrka kommun, S:t Botvids gymnasium
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. För fyra år sedan hade vi som mål att bygga landets bästa språkintroduktion. Vi är i dag stolta över vad vi åstadkommit, vårt arbetslag har hög kompetens och erfarna lärare. Vi arbetar ständigt för att utveckla både undervisning och organisation. Dessutom har vi roligt tillsammans.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 07-09-2018

Lärare i matematik till Teknikum
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen
Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar. Teknikum tillhör utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Förvaltningen har drygt 2 700 anställda och är därmed kommunens största förvaltning.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Gymnasielärare i SVA till VO- och Barn- och fritidsprogrammet
Birger Sjöberggymnasiet
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang – ett sammanhang med många roliga möten och bra arbetskamrater. Vi älskar skolutveckling, och jobbar mycket med kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan – både organisationens, ditt eget och elevernas. Vi utforskar hela tiden modern pedagogik och lutar oss mot forskning när vi provar oss fram tillsammans.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 02-09-2018

Lärare i Svenska
Clockwork Skolbemanning Rekrytering AB
Om oss Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med bred kompetens och mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi som arbetar här har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget. Sedan 2015 hjälper vi skolor att bemanna och rekrytera – allt från skolledare till förskollärare, lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 09-09-2018

Lärare i Svenska
Clockwork Skolbemanning Rekrytering AB
Om oss Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med bred kompetens och mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi som arbetar här har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget. Sedan 2015 hjälper vi skolor att bemanna och rekrytera – allt från skolledare till förskollärare, lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 09-09-2018

Lärare svenska som andraspråk Finnvedens gymnasium
Värnamo kommun
Värnamo kommun är en kommun med stor tillväxtpotential bland annat tack vare ett strategiskt läge där E4:an korsar Rv27, med flera befintliga tågförbindelser och en kommande höghastighetsjärnväg. Vår vision lyder " Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035". Kommunen vill växa genom att bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Mångfald, entreprenörskap och starka nätverk utmärker kommunen och kommunens näringsliv. Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i tio förvaltningar.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 30-08-2018

Sundsvalls gymnasium söker lärare i svenska/historia
Sundsvalls kommun Barn- och utbildning
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare i svenska/historia till Sundsvalls gymnasium Västermalm Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Vi gör det goda livet möjligt" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 01-09-2018

Lärare Engelska Introduktionsprogrammen
Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018