Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Kontorschef/Brandkonsult till FireTech engineering
StudentConsulting
Är du en erfaren och självständig brandkonsult/brandingenjör som söker mer ansvar? Vill du få möjlighet att bygga upp och utveckla FireTechs Göteborgskontor? Då kan vi ha tjänsten för dig! Nu söker vi en Kontorschef/Brandkonsult till vår kund FireTech Engineering, som är ett konsultföretag med specialister inom olika typer av brandsäkerhetsfrågor. De har kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Örebro, Östersund, Falkenberg, Luleå, Umeå och Göteborg. Som Kontorschef kommer du starta upp och utveckla Göteborgskontoret.
Skapad : 22-10-2019 Ansökningsfrist : 22-11-2019

Tillsynshandläggare/bygglovhandläggare till Vallentuna kommun
Vallentuna kommun
Vill du jobba med oss på bygglovsavdelningen och få förtroende att utveckla ditt arbete i en av världens mest innovativa tillväxtregioner? Då skall du söka till oss. Arbetsuppgifter Arbetet som tillsynshandläggare/bygglovhandläggare innebär handläggning av tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, däribland olovligt byggande, ovårdade tomter, förfallna byggnader, trafiksäkerhet, lekplatser.
Skapad : 22-10-2019 Ansökningsfrist : 17-11-2019

Bygglovshandläggare
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad
Mariestad är vackert beläget vid Vänerns strand och erbjuder ett enklare liv i en spännande och hållbar miljö. Som en del av Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle präglas staden av närheten till Europas största insjöskärgård och natursköna omgivningar. Kommunens målsättning är att det ska byggas 2 000 nya bostäder till år 2025. Utveckling av hamnområdet, stadens parker och universitetsutbildningar är andra stora kommunala satsningar. Verksamhet Miljö och bygg lyder under en egen kommunal nämnd och har idag 29 medarbetare där 10 hör till byggenheten.
Skapad : 21-10-2019 Ansökningsfrist : 10-11-2019

Handläggare inom riskhänsyn i fysisk planering
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Enheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag.
Skapad : 18-10-2019 Ansökningsfrist : 17-11-2019

Handläggare inom riskhänsyn i fysisk planering
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Enheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag.
Skapad : 18-10-2019 Ansökningsfrist : 17-11-2019

Bygglovsarkitekt/bygglovshandläggare
Ystads kommun
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt. Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.
Skapad : 18-10-2019 Ansökningsfrist : 03-11-2019

Energicoach
Region Gotland, Enhet bygg
Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst. Region Gotland driver sedan 2017 projektet Coacher för energi och klimat som håller på att genomföra ett 3-årigt coachningsprogram för energieffektivisering riktat till små och medelstora företag. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som energicoach.
Skapad : 18-10-2019 Ansökningsfrist : 10-11-2019

Byggnadsinspektör
Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vi söker nu en byggnadsinspektör. Tjänsten är placerad på Plan- och byggenheten som är en del av Kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för kommunens arbete inom miljö- och hälsoskydd samt plan- och byggnadsfrågor. Hos Borgholms kommun finns en mångfald av yrkesområden. Detta gör det möjligt för både en spännande karriärutveckling och/eller karriärväxling inom många olika områden. Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på tre förvaltningar och två kommunala bolag.
Skapad : 17-10-2019 Ansökningsfrist : 10-11-2019

Stenungsunds kommun söker bygglovshandläggare - Vikariat
Stenungsunds kommun, Bygglov
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 26 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer.
Skapad : 17-10-2019 Ansökningsfrist : 07-11-2019

Vill du driva utvecklingen så att framtidens bränder hanteras effektivt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning.
Skapad : 17-10-2019 Ansökningsfrist : 07-11-2019