Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Enhetschef för Kommunrehab, kliniskt yrkesverksam 100 %
Strömsunds kommun
I Strömsunds kommun är naturen och den storslagna vildmarken alltid nära. Här har du goda möjligheter till friluftsliv och god livskvalitet och får mer tid att leva det liv du vill med en enklare och närmare vardag. I våra mindre samhällen och byar känner människor varandra och det skapar trygghet och gemenskap för både ung och gammal. Strömsunds kommun har cirka 1.400 medarbetare inom många yrkesområden. På våra arbetsplatser strävar vi aktivt efter att skapa motivation och arbetsglädje.
Skapad : 22-05-2019 Ansökningsfrist : 12-06-2019

Enhetschef, Stockholm
Kandidathuset AB
Kandidathuset är ett företag specialiserat på att rekrytera personer till nyckelbefattningar. Vi grundades 2008 och har sedan dess bidragit till många bolags utveckling och framgång genom vårt rekryteringsarbete. Vårt nya koncept, Job Selling, gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda våra kunder välkvalificerade kandidater.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 20-06-2019

Enhetschef, Norrköping
Kandidathuset AB
Kandidathuset är ett företag specialiserat på att rekrytera personer till nyckelbefattningar. Vi grundades 2008 och har sedan dess bidragit till många bolags utveckling och framgång genom vårt rekryteringsarbete. Vårt nya koncept, Job Selling, gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda våra kunder välkvalificerade kandidater.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 20-06-2019

Enhetschef, Linköping
Kandidathuset AB
Kandidathuset är ett företag specialiserat på att rekrytera personer till nyckelbefattningar. Vi grundades 2008 och har sedan dess bidragit till många bolags utveckling och framgång genom vårt rekryteringsarbete. Vårt nya koncept, Job Selling, gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda våra kunder välkvalificerade kandidater. Under de senaste åren har vi sett en mycket stark efterfrågan på detta nya koncept . . För kunds räkning söker Kandidathuset nu en Enhetschef till Linköping.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 20-06-2019

Gruppchef till Rehabilitering hjärt-lungmedicin, ortopedi och intensivvård
Region Uppsala
Verksamhetsområde Rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 16-06-2019

Enhetschef till barnakutmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus
Gör skillnad. Varje dag. Barnakutmottagningen i Lund tar emot barn- och ungdomar från 0 18 år som är i akut behov av bedömning och vård. Vi tillhör verksamhetsområde (VO) barnmedicin och finns på bottenplan i barn- och ungdomssjukhuset (Bus). På barnakuten arbetar olika professioner i nära samarbete. Ständig utveckling av arbetssätt, träning och utbildning är en del av de framgångsfaktorer som gjort barnakuten till det den är idag; en barnakut som bedriver vård av högsta kvalitet, en attraktiv arbetsplats där man trivs och gemensamt bidrar till den goda arbetsmiljön.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 16-06-2019

Enhetschef till Vårdcentralen Åstorp
Region Skåne, Primärvården
Gör skillnad. Varje dag. Åstorp är en vackert belägen ort omgiven av natur med närhet till både Söderåsen, kusten och stadsliv. Goda buss- och tågförbindelser gör det enkelt för dig som pendlar, ungefär hälften av personalen pendlar från Helsingborg/Ängelholm som bara är cirka två mil bort. Totalt är vi cirka 35 medarbetare med goda och blandade kompetenser. Vi erbjuder läkarmottagning med specialister i allmänmedicin och psykiatri, distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar, dietist, psykolog, rehabteam bestående av fysioterapeuter och arbetsterapeut.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 11-06-2019

Chefsjuksköterska till Ortopedoperation på Danderyds sjukhus
Danderyds Sjukhus AB
Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus.   Ortopedklinikens ca 280 medarbetare behandlar stora patientflöden inom både akut och elektiv vård. Utöver tre vårdavdelningar för akutpatienter finns en avdelning för planerad höft- och knäproteskirurgi samt en mottagning för polikliniska patientbesök.   Arbetet på centraloperation sker i nära samarbete med kirurg- och urologkliniken samt med anestesikliniken. Samarbete för effektiva patientflöden sker även med sjukhusets dagkirurgiska operationsavdelning.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 16-06-2019

Enhetschef Infektion
Region Gotland, Infektions- och lungmedicin
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Infektionsavdelning A2 och mottagningarna infektion/lung och allergi samt hälsosjuksköterskan är en del av resursområde öppen- och slutenvård som svarar för omvårdnadskompetensen på vårdplatserna och specialistmottagningarna på Visby lasarett.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 09-06-2019

Avdelningsföreståndare till SiS Ungdomshem Vemyra
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 09-06-2019