Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Insatssoldat GSS/K
Försvarsmakten
Försvarsmakten söker Insatssoldat GSS/K till Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg   Tillsvidare anställning omfattning 100%.   Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civila och rekryter.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 14-10-2018

Kvartermästare F 21 Luleå
Försvarsmakten
Sökande enhet: F 21/34.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Teknisk chef
Försvarsmakten
F 21 söker en teknisk chef till 34. Flygbaskompaniet med placering i Luleå. Om arbetsplatsen: 34. Flygbaskompaniet betjänar stridsflygförband och civiltrafik främst inom flygbasområdet Kallax. Kompaniet driftsätter Kallax flygbas/flygplats, främst genom skydd och bevakning, fälthållning, räddningstjänst samt systemdrift. Basen är driftsatt dygnet runt, året runt. Som teknisk chef ingår du i kompanistaben. Kompanistabens ordinarie uppgift är att planlägga, leda, följa upp och rapportera flygbaskompaniets verksamhet.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Ledningssystemdriftledare
Försvarsmakten
F 21 söker en ledningssystemdriftledare till 343.Sambandstroppen med placering i Luleå. Om tjänsten Vill du ha ett varierande arbete, där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag, där det krävs att du är flexibel? Vill du arbeta praktiskt, både i grupp och självständigt, där du lämnas utrymme att ta ansvar för lösandet av dina arbetsuppgifter? Vill du utveckla dina personliga egenskaper med möjlighet till att fördjupa din egen kunskap inom ledarskap och teknik? Vill du arbeta i en spännande miljö där det krävs att du är serviceinriktad och initiativrik? Vill du kunna träna på arbetstid?
Skapad : 14-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Yrkesofficer teknisktjänst till Gävleborgsgruppens logistiksektion
Försvarsmakten
Är du utbildad teknisk officer(OR 7), intresserad av teknik och logistik? Då är det här ett jobb för dig! Gävleborgsgruppen tillhör Livgardet och utbildar en hemvärnsbataljon i Gävleborgs län. Logistiksektionen ansvarar för logistik och teknisk tjänst samt visst stöd till hemvärnsbataljonen. Sektionen består av en sektionschef, tekniskofficer, materielredogörare och en materielhanterare.
Skapad : 14-08-2018 Ansökningsfrist : 31-10-2018

Logistikledare till Ledningsstridsskolan
Försvarsmakten
Ledningsstridsskolan (LedSS) är en försvarsmaktsgemensam skola som utbildar, utvecklar, tränar och övar Försvarsmakten och totalförsvaret inom ledningsområdet. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom respektive tjänstegrenar (stabstjänst, sambandstjänst, telekrig, psykologiska operationer, geografisk informationstjänst och vädertjänst). Vi förstärker laget. Som logistikledare vid LedSS ansvarar du för logistikfunktionen (S4) som ingår i stabsavdelningen, enhetschefens stöd.
Skapad : 13-08-2018 Ansökningsfrist : 06-09-2018

Artilleriofficer/bekämpningsbefäl till S 3/32.Underrättelsebataljonen K 3
Försvarsmakten
Bekämpningsbefälet tjänstgör vid stridsledningssektionen och ansvarar för funktionens indirekta bekämpning i främst genomförandeperspektivet enligt gällande mandat. Arbetet innebär att man tjänstgör som stridsledningsofficer men också att man som stabsmedlem deltar i bataljonens övriga arbete. Handläggning och administration av ärenden samt utbildning inom bekämpningsfunktionen är en del av tjänsten.
Skapad : 13-08-2018 Ansökningsfrist : 31-08-2018

Sektionschef tele
Försvarsmakten
Inom underhåll och utbyggnad av system för teknisk bevakning samt marin telekommunikation. I egenskap av sektionschef ingår du i genomförandeavdelning Karlskrona och är direkt underställd avdelningschef. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Personalansvar för 10 medarbetare. • Att företräda, leda och utveckla personal och verksamhet inom sektionen. • ansvar för planering, genomförande samt återrapportering. • Att medverka vid avdelningens utvecklings- planerings- och VHL-arbete • samverkan med hänvisade förband och central produktionsledning. Kvalifikationer • Genomförd specialistofficersutbi
Skapad : 10-08-2018 Ansökningsfrist : 02-09-2018

Utbildningsbefäl (OR6) till Sörmlandsgruppen
Försvarsmakten
OM TJÄNSTEN Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka och ytövervaka. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige. Södermanlandsgruppen i Strängnäs har till uppgift att utbilda, utveckla, organisera och administrera en hemvärnsbataljon i Södermanlands län. Utbildningsgruppen har därutöver att stödja verksamheten för frivilliga försvarsorganisationer i länet, samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.
Skapad : 09-08-2018 Ansökningsfrist : 15-09-2018

Sektionschef S6 32.Underrättelsebataljonen K 3
Försvarsmakten
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som chef S6 leder du bataljonen i arbetet med att utveckla ledningssystem samt signalskyddstjänsten. Samverka med enheter på bataljonen, inom regementet, sidoordnade förband samt högre chef kopplat till sektionens ansvarsområden. C S6 stödjer bataljonen med information och ledningssystemkompetens. Företräder bataljonen i arbetsgrupper och forum inom lednings- och sambandssystemområden. C S6 leder i bataljonen ingående enheter inom ledningssystems- och sambandsfunktionen.
Skapad : 09-08-2018 Ansökningsfrist : 30-09-2018