Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Livgardet/Swedint söker en stabsofficer underrättelsetjänst, FN
Försvarsmakten
Livgardet/Swedint söker en stabsofficer underrättelsetjänst, FN till Norwegian Defence Forces International Centre (NODEFIC) med placering i Oslo/Norge. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Instruktör/kurschef på underrättelsekurser hållna av NODEFIC • Delta i utvecklingsarbete av underrättelsefunktionen inom FN • Delta i Fact-finding Trips inom ramen för FN • Delta i mobilt utbildningsteam i insatsområde eller annat område Kvalifikationer • Officersexamen • Erfarenhet från internationell militär tjänstgöring på stabsbefattning inom underrättelsefunktionen • Nationell eller internationell unde
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 08-03-2019

Militärhögskolan Halmstad söker Lärare pedagogik/ledarskap (OR7)
Försvarsmakten
På UtbE bedriver vi utbildning hela året och du kommer som lärare att ingå i ett arbetslag på ca 15 personer som i huvudsak utbildar och handler elever i ledarskap och pedagogik. Huvudsakliga arbetsuppgifter som lärare OR 7 vid utbildningsenheten • Undervisar/handleder i ledarskap och pedagogik i första hand, men även inom andra ämnen vid behov. • Planerar, genomför och utvärderar utbildning. • Medverkar i olika övningar både inom och utom landet såsom fältövningar, vinterutbildningar etc. • Leder och samordnar verksamheten på en sektion (pluton med kadetter). • Medverkar i forum för erfar
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Underrättelseofficer till Skaraborgs flygflottilj, F7
Försvarsmakten
Vi söker dig som vill arbeta som underrättelseofficer  på Underrättelse- och säkerhetsavdelningen (A2). Underrättelsetjänsten är ett brett område som dagligen bjuder på varierande arbetsuppgifter.  Huvudsakliga arbetsuppgifter Du tar del av och bearbetar stora mängder information med ett krav på att leverera rätt uppgifter i rätt tid.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Försvarsmeterolog
Försvarsmakten
För fullständig annonstext - se www.forsvarsmakten.se Huvudsakliga arbetsuppgifter: Du arbetar med att ta fram det viktigaste ur stora mängder information för att kunna göra en prognos för hur vädret utvecklar sig och hur det kan komma att påverka pågående eller planerad verksamhet.När du delgivit din prognos följer du upp den efter överenskomna gränsvärden. Uppföljning av prognosen är en viktig del av ditt arbete.
Skapad : 21-02-2019 Ansökningsfrist : 15-03-2019

Taktikofficer
Försvarsmakten
Är du intresserad av en tjänst vid Försvarsmaktens största helikopterskvadron? Vill du vara med och bygga upp Sveriges helikopterförmåga vid krig och kris? Nu har vi en plats för dig – andra helikopterskvadron rekryterar en taktikofficer. Som taktikofficer kommer du att få arbeta med verksamhets- och uppdragsplanering för skvadronens dagliga taktiska uppgifter. Dessutom arbetar du med att vidmakthålla och utveckla personalens krigsförmåga.
Skapad : 21-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Lärare (OR8, Förvaltare) vid Ledledarskapsavdelningen, Utbildningsenheten
Försvarsmakten
Militärhögskolan Halmstad söker lärare ledarskap/pedagogik (OR8) till utbildningsenheten (UtbE) På UtbE som bedriver utbildningsverksamhet hela året så kommer du som lärare ingå i ett arbetslag på ca 15 personer som i huvudsak utbildar och handler elever i ledarskap och pedagogik.   Huvudsakliga arbetsuppgifter • Planerar, genomför och utvärderar utbildning på SOU, ROU och HSOU som kurschef, plutonchef och/eller lärare. • Utbildar/handleder huvudsakligen i ledarskap och pedagogik, även behjälplig i övriga ämnen vid behov. • Medverkar i olika övningar såsom fältövningar, vinterutbildninga
Skapad : 21-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Luftstridsskolan (LSS) söker Bevakningschef/Stridsledningsbefäl
Försvarsmakten
Luftstridsskolan (LSS) söker Bevakningschef/Stridsledningsbefäl Strilbataljon Flygvapnets stridslednings-och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda våra stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar båda ovan och under jord. Strilförsvarskompaniet ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar. Tjänsten Som bevakningschef/stridsledningsbefäl är du en viktig del i ledningen och genomförandet av skyddet och bevakningen av Luftstridsskolan samt dess anläggningar.
Skapad : 21-02-2019 Ansökningsfrist : 04-04-2019

Personalassistent till Amfibiestridsgruppen i Göteborg
Försvarsmakten
Sökande enhet: Amfibiestridsgruppens uppgift är att produktionsleda Amf1's enheter i Göteborg bestående av Bevakningsbåtkompaniet, Säkerhetskompani Sjö samt 3. Utbildningskompaniet. Dina egenskaper: Du är noggrann och har lätt för att strukturera samt organisera. Du tycker om administrativt arbete och kan hålla flera ärenden igång samtidigt.
Skapad : 20-02-2019 Ansökningsfrist : 20-03-2019

Livgardet söker GSS/K och GSS/T
Försvarsmakten
LIVGARDET Livgardet söker via denna gemensamma annons från våra insatsförband vid Livgardet och riktar sig till dig som vill tjänstgöra som GSS/K eller T.   Livbataljonen https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/livbataljonen/ 11.Militärpolisbataljonen https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/11e-militarpolisbataljonen/ 12.Motoriserade skyttebataljonen https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/12e-motoriserade-skyttebataljonen/ 13.Säkerhetsbataljonen https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/li
Skapad : 20-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

GOTLANDS REGEMENTE SÖKER INSATSSOLDAT (IBSS) OR-2/OR-5
Försvarsmakten
Gotlands Regemente rekryterar  Som vaktchef/insatschef vid Gotlands Regemente är du en viktig del i ledningen och genomförandet av skyddet och bevakningen av Gotlands regemente samt viktiga anläggningar. Uppgiften är främst kopplad till Gotlands Regemente Tofta garnison. Uppgifterna löses i fred, kris och krig, över hela Sverige men huvudsakligen på Gotland. Huvudsakliga arbetsuppgifter:  I det dagliga arbetet tjänstgör du huvudsakligen i en ledande roll på genomförandenivån inom ramen för insats, bevakning och skydd.
Skapad : 20-02-2019 Ansökningsfrist : 01-04-2019