Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Underrättelseanalytiker Mali08
Försvarsmakten
MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu. Underrättelseanalytiker Mali08   Som underrättelseanalytiker kommer du att behöva växla mellan att arbeta enskilt med stora mängder information och att delta i arbeten och projekt med andra.
Skapad : 17-02-2018 Ansökningsfrist : 17-03-2018

Kvartermästare/Adjutant OR7 till LSS Strilbataljon
Försvarsmakten
1615.Stabskomp LSS Strilbataljon söker Kvartermästare/Adjutant OR7. Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap.
Skapad : 16-02-2018 Ansökningsfrist : 31-03-2018

Heltidstjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Heltidstjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner. Fältsjukhuset bemannas av såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal. 1.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 25-03-2018

Ledningssoldat, GSS/T till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Tidvistjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner. Fältsjukhuset bemannas av såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal. 1.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 25-03-2018

Samverkasofficer vid RS N (Regional Stab Nord)
Försvarsmakten
Regionalstab Nord (RS N) söker samverkansofficer J5/9 Regional stab Nord (RS N) är ett krigsförband lokaliserat till Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 28-02-2018

Specialistofficer/officer
Försvarsmakten
Tekniksystemledare (TSL) Fältradio MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av FM Ledningssystem samt utgör FM beställare av drift och förvaltning inom Ledningssystemområdet. Tjänsten är placerad vid Materielsystemsektionen   Arbetsuppgifter Materielsystemen omfattar system inom Försvarsmaktens markförband. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet. Arbetet innefattar en hög grad av koordinering och tekniskt systemarbete.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 15-03-2018

Specialistofficer
Försvarsmakten
TSL C2I Mark MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av FM Ledningssystem samt utgör FM beställare av drift och förvaltning inom Ledningssystemområdet. TSL C2I Mark är placerad vid Materielsystemsektionen   Arbetsuppgifter Materielsystemen omfattar system inom Försvarsmaktens markförband. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet. Arbetet innefattar en hög grad av koordinering och tekniskt systemarbete. Du kommer att arbeta inom materielsystemets hela livscykel, från kravställning, mottagande, driftsättning, förvaltning och till slut avveckla detta.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 15-03-2018

K 3 söker logistikofficer till regementets logistikavdelning (G4)
Försvarsmakten
Logistikavdelningen i regementsstaben har det huvudsakliga ansvaret för att planera, leda och följa upp logistiken vid regementet i syfte att stödja förbandsproduktion, upprätthållande av beredskap och insatser. I rollen som logistikofficer vid logistikavdelningen kommer du arbeta inom ett brett område som kräver stort ansvarstagande och en hög grad av självständighet i lösandet av dina uppgifter.
Skapad : 14-02-2018 Ansökningsfrist : 18-03-2018

Försvarsingenjör
Försvarsmakten
Arbetsuppgifter Som försvarsingenjör på förband arbetar du huvudsakligen med frågor rörande militära systems funktion och dess status. I din roll som ingenjör arbetar du med framtagande och vidareutveckling av olika militära system. Som försvarsingenjör kommer du under de första åren av din karriär att arbeta vid något av Försvarsmaktens förband. Du kommer att vara en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och delta i insatser såväl nationellt som internationellt.
Skapad : 14-02-2018 Ansökningsfrist : 30-05-2018

R3 Soldat materiel
Försvarsmakten
43. Flygbaskompaniet söker R3 soldat materiel Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping. Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, opererar och avvecklar flygplatsen helt eller delvis med stöd av annan aktör.
Skapad : 14-02-2018 Ansökningsfrist : 29-04-2018