Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
13.Telekrigbataljonen söker Närskyddssoldater.
Försvarsmakten
13.Telekrigbataljonen söker Närskyddssoldater. 13. Telekrigbataljonen är ett insatsförband som opererar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband.
Skapad : 12-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

13.Telekrigbataljonen söker Logistiksoldat till 131.Telekrigkompaniet.
Försvarsmakten
På 13.Telekrigbataljonen är arbetssituationen dynamisk och utmanande. Vi erbjuder ett arbete med mycket stor variation och i olika miljöer. Under en normal vecka arbetar du med att vidareutveckla din specifika kompetens inom gruppen såväl som att vidareutveckla din grupp och din plutons förmåga. Detta innebär bland annat utbildningar, övningar och insatser. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som logistiksoldat ingår Du i en trossgrupp om fyra soldater som arbetar med att försörja kompaniet med underhåll i form av bränsle, mat, vatten samt ammunition.
Skapad : 12-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

Instruktör stridsbåt (OR6-7) till Stridsbåtspluton
Försvarsmakten
Om tjänsten För att möta vardagens krav på utbildning och tillgänglighet vid krigsförbandet 2.amfibiebataljonen finns 4.båtutbildningskompaniet som ansvarar för samtlig båtutbildning vid förbandet. Med växande utbildningsuppdrag är vi nu i behov av mer personal inom samtliga yrkeskategorier. Denna rekrytering riktar sig till yrkesofficerare med nautiska kompetenser inom amfibiebåtssystemet (Stridsbåt, Lätt trossbåt, Svävare). Vi söker instruktörer stridsbåt (OR 6-7) till 4.båtutbildningskompaniet. Vem är du? Mottot vid förbandet är att vi alltid löser uppgift.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 25-08-2019

Instruktör stridsbåt (OR3-5) till Stridsbåtspluton
Försvarsmakten
Om tjänsten För att möta vardagens krav på utbildning och tillgänglighet vid krigsförbandet 2.amfibiebataljonen finns 4.båtutbildningskompaniet som ansvarar för samtlig båtutbildning vid förbandet. Med växande utbildningsuppdrag är vi nu i behov av mer personal inom samtliga yrkeskategorier. Denna rekrytering riktar sig till soldater med nautiska kompetenser inom amfibiebåtssystemet mot främst stridsbåt. Vi söker instruktörer stridsbåt (OR3-5) till 4.båtutbildningskompaniet. Vem är du? Mottot vid förbandet är att vi alltid löser uppgift.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 25-08-2019

Plutonchef till Stridsbåtspluton
Försvarsmakten
Om tjänsten För att möta vardagens krav på utbildning och tillgänglighet vid krigsförbandet 2.amfibiebataljonen finns 4.båtutbildningskompaniet som ansvarar för samtlig båtutbildning vid förbandet. Med växande utbildningsuppdrag är vi nu i behov av mer personal inom samtliga yrkeskategorier. Denna rekrytering riktar sig till yrkesofficerare med nautiska kompetenser inom amfibiebåtssystemet (Stridsbåt, Lätt trossbåt, Svävare). Vi söker nu en plutonchef (OF 1-2) till 4.båtutbildningskompaniet. Vem är du? Mottot vid förbandet är att vi alltid löser uppgift.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 25-08-2019

13.Telekrigbataljonen söker fordonsförare till 131.Telekrigkompaniet
Försvarsmakten
På 13.Telekrigbataljonen är arbetssituationen dynamisk och utmanande. Vi erbjuder ett arbete med mycket stor variation och i olika miljöer. Under en normal vecka arbetar du med att vidareutveckla din specifika kompetens inom gruppen/kompaniet såväl som att vidareutveckla din grupp, plutons och kompaniets förmåga.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

13.Telekrigbataljonen söker operatörer till teknisk signalspaning
Försvarsmakten
13. Telekrigbataljonen är ett insatsförband som bedriver sin strid på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som är viktiga för högre chefers beslutsfattning. Huvudsakliga arbetsuppgifter Operatören arbetar vid en teknisk signalspaningsgrupp.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

13.Telekrigbataljonen söker IS/Sambandssoldat till 131.Telekrigkompaniet
Försvarsmakten
13. Telekrigbataljonen är ett insatsförband som opererar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som är viktiga för högre chefers beslutsfattning. Huvudsakliga arbetsuppgifter Sambandsmässigt är 13. Telekrigbataljonen en mycket dynamisk arbetsplats.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

Kvartermästare till 132.Telekrigkompaniet
Försvarsmakten
Om tjänsten Är du intresserad av att leda försörjnings- och materieltjänsten i en komplex och skarp verksamhet. Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag.  Arbetsuppgifter Kvartermästaren vid 132.telekrigkompaniet leder och planerar förbandets försörjnings- och materieltjänst. Försörjnings- och materieltjänsten löses under skarp operation och övning i olika fältmiljöer. I vardagen löses tjänsten från kompaniets ordinarie lokaler på regementet.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

Teknisk chef pluton till 132.telekrigkompaniet
Försvarsmakten
Om tjänsten Är du intresserad av att leda teknisk tjänst i en komplex och skarp verksamhet. Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag. Arbetsuppgifter Teknisk chef pluton leder den tekniska tjänsten vid en av kompaniets telekrigplutoner. Den tekniska tjänsten löses under skarp operation och övning i olika fältmiljöer. I vardagen löses den tekniska tjänsten från kompaniets ordinarie lokaler på regementet.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019