Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Markstridsskolan söker Sektionschef (Plutonchef) till officersprogramet
Försvarsmakten
Är du en erfaren yrkesofficer med god analytisk och social förmåga, som stimuleras av att utveckla blivande kollegor? Då finns nu en möjlighet att söka sig till Markstridsskolan, som söker plutonchef till officersprogrammet. Sökande enhet Markstridsskolans uppgift är att utveckla samt utbilda och träna individer och förband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Det innefattar utbildning och träning på individ- kompani- bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder.
Skapad : 20-09-2019 Ansökningsfrist : 20-10-2019

Markstridsskolan söker reservofficer till tjänst som lärare stridsteknik
Försvarsmakten
Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor? Då är detta ett bra jobb för Dig!
Skapad : 20-09-2019 Ansökningsfrist : 20-10-2019

Telekrigsbefäl vid Transportflygenheten, Skaraborgs flygflottilj F7
Försvarsmakten
Som telekrigsbefäl på MSE (Mission Support Element) tar du del av och bearbetar stora mängder information med ett krav på att leverera rätt uppgifter i rätt tid. Genom att vara enhetens specialist på flygplanets varning och motmedelssystem jobbar du tätt tillsammans med enhetens underrättelsebefäl för att göra analyser inför uppdragen kopplat mot rådande hotbild. Ett arbete som sedermera ligger till grund för flyguppdragets utförande och säkerhet. F7 73.TpFE är ständigt insatt i skarp verksamhet med flygningar till jordens alla länder. Förbandet har deltagit bl.a.
Skapad : 20-09-2019 Ansökningsfrist : 31-10-2019

Teknisk chef regemente
Försvarsmakten
Nu har du chansen att få arbeta i en spännande och utvecklande verksamhet där det händer otroligt mycket just nu. Som teknisk chef regemente vid Totalförsvarets Skyddscentrum är du placerad på logistikavdelningen vid staben.
Skapad : 19-09-2019 Ansökningsfrist : 18-10-2019

Chef Teknisk Avdelning till Logistikenheten Hkpflj
Försvarsmakten
Hkpflj Logistikenhet rekryterar Chef Teknisk Avdelning OR8 Sökande enhet Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik – och stödverksamhet inom garnisonens område till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i garnisonen.
Skapad : 19-09-2019 Ansökningsfrist : 30-09-2019

Ställföreträdande Chef Materieltropp.
Försvarsmakten
735 Flygunderhållskompaniet är organiserat inom Transportflygenheten (TPFE) vid F7. Vi har för närvarande 60 befattningar inom kompaniet. Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose transportflygsystemets behov av luftvärdiga TP 84 Hercules enligt planerat flygtidsuttag. Verksamheten innebär delaktighet i ansvaret för att tilldelad flygtidsproduktion och flygunderhåll inom TP 84-systemet genomförs på ett effektivt och säkert sätt. Arbetet inom kompaniet är komplext.
Skapad : 19-09-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

P4 18 stridsgruppen Stabsgruppchef till Roma Kompani på Gotland
Försvarsmakten
Roma kompani, är ett pansarskyttekompani som ingår i 18.Stridsgruppen. Stridsgruppen är till hälften bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Tofta skjutfält utanför Visby. Roma kompani består av fast anställda, kontinuerligt tjänstgörande soldater och officerare fördelat på tre pansarskytteplutoner och en stab-och tross pluton.
Skapad : 18-09-2019 Ansökningsfrist : 18-10-2019

Stabsassistent till kommunikationstjänsten (OR 4)
Försvarsmakten
Vi söker dig som är soldat och vill arbeta med kommunikation på Skaraborgs flygflottilj. I din roll som administratör i kommunikationstjänst ingår du i flottiljstaben och arbetar tillsammans med kommunikationschef och kommunikatör. Kommunikationstjänsten ansvarar för all extern och intern kommunikation vid förbandet.
Skapad : 18-09-2019 Ansökningsfrist : 20-10-2019

Stabsassistenter stabstjänst och logistik vid Ledningsstridsskolan
Försvarsmakten
Ledningsstridsskolan Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och  tränar personal samt möjliggöra efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem- och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig, Psykologiska operationer, Stratcom, Geografisk informationstjänst och Signalskydd. Vi växer och vässar stabsavdelningen. Är du strukturerad, serviceinriktad och gillar att arbeta i en organisation med omväxlande up
Skapad : 18-09-2019 Ansökningsfrist : 09-10-2019

Teknisk chef 11. ledningsplatsbataljon.
Försvarsmakten
11. ledningsplatsbataljonen Oavsett världsdel, årstid och väderförhållanden ska 11. ledningsplatsbataljonen se till att militära chefer kan leda sina operationer. 11. ledningsplatsbataljonens uppgift är att skapa ledningsplatser i fält för manöverförband på upp till 5000 man (brigad). Bataljonens ledningskompanier består av stabsplutoner, lednings- och närskyddsplutoner med stridsfordon 90, samt trossplutoner med kok, ordonnans- och reparationsresurser. I 11. ledningsplatsbataljonen finns även ett specialkompani där Combat Camera, en tolkpluton och en informationspluton ingår. 11.
Skapad : 17-09-2019 Ansökningsfrist : 31-12-2019