Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Markstridsskolan söker Sektionschef (Plutonchef) till officersprogramet
Försvarsmakten
Är du en erfaren yrkesofficer med god analytisk och social förmåga, som stimuleras av att utveckla blivande kollegor? Då finns nu en möjlighet att söka sig till Markstridsskolan, som söker plutonchef till officersprogrammet. Sökande enhet Markstridsskolans uppgift är att utveckla samt utbilda och träna individer och förband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Det innefattar utbildning och träning på individ- kompani- bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder.
Skapad : 20-09-2019 Ansökningsfrist : 20-10-2019

Markstridsskolan söker reservofficer till tjänst som lärare stridsteknik
Försvarsmakten
Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor? Då är detta ett bra jobb för Dig!
Skapad : 20-09-2019 Ansökningsfrist : 20-10-2019

Chef Teknisk Avdelning till Logistikenheten Hkpflj
Försvarsmakten
Hkpflj Logistikenhet rekryterar Chef Teknisk Avdelning OR8 Sökande enhet Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik – och stödverksamhet inom garnisonens område till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i garnisonen.
Skapad : 19-09-2019 Ansökningsfrist : 30-09-2019

Ställföreträdande Chef Materieltropp.
Försvarsmakten
735 Flygunderhållskompaniet är organiserat inom Transportflygenheten (TPFE) vid F7. Vi har för närvarande 60 befattningar inom kompaniet. Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose transportflygsystemets behov av luftvärdiga TP 84 Hercules enligt planerat flygtidsuttag. Verksamheten innebär delaktighet i ansvaret för att tilldelad flygtidsproduktion och flygunderhåll inom TP 84-systemet genomförs på ett effektivt och säkert sätt. Arbetet inom kompaniet är komplext.
Skapad : 19-09-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Teknisk chef 11. ledningsplatsbataljon.
Försvarsmakten
11. ledningsplatsbataljonen Oavsett världsdel, årstid och väderförhållanden ska 11. ledningsplatsbataljonen se till att militära chefer kan leda sina operationer. 11. ledningsplatsbataljonens uppgift är att skapa ledningsplatser i fält för manöverförband på upp till 5000 man (brigad). Bataljonens ledningskompanier består av stabsplutoner, lednings- och närskyddsplutoner med stridsfordon 90, samt trossplutoner med kok, ordonnans- och reparationsresurser. I 11. ledningsplatsbataljonen finns även ett specialkompani där Combat Camera, en tolkpluton och en informationspluton ingår. 11.
Skapad : 17-09-2019 Ansökningsfrist : 31-12-2019

Kurschef till LSS Flygbasavdelning i Uppsala
Försvarsmakten
LUFTSTRIDSSKOLAN SÖKER KURSCHEF TILL FLYGBASAVDELNINGEN I UPPSALA   Sökande enhet: Luftstridsskolan/Basbefälskolan/ Flygbasavdelningen, i Uppsala.   Beskrivning av arbetsplats: Luftstridsskolans Basbefälskola (BBS) utbildar chefer till Luftstridskrafternas flygbasförband. BBS svarar även för flygbasspecifik funktions- och specialutbildning inom FM. Vidare ansvarar BBS även för personal- och komptensuppföljning av all personal inom flygbassystemet samt stödjer C LSS utförande av hundtjänst. BBS är också ansvarig för all frivilligutbildning kopplad mot Flygvapnet.
Skapad : 17-09-2019 Ansökningsfrist : 17-11-2019

Underrättelseofficer (OF 1-2) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K 3
Försvarsmakten
Beskrivning av enheten 32.Underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. För att lösa förbandets uppgifter används olika metoder och sensorer. Bataljonsstabens underrättelsesektion (S2) arbetar med att koordinera bataljonens inhämtningsbehov och skapa beslutsunderlag för operativ eller högre taktisk chef.   Huvudsakliga arbetsuppgifter Du är placerad i bataljonsstabens underrättelsesektion (S2).
Skapad : 17-09-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Underrättelseofficer
Försvarsmakten
Marinstaben söker underrättelseofficer till Operationsavdelningens Underrättelse- och säkerhetssektion. Underrättelse- och säkerhetssektionen ansvarar för att hålla Marinchefen och Marinstaben med en ständigt uppdaterad lägesbild av läget till sjöss i Sveriges närområde.
Skapad : 13-09-2019 Ansökningsfrist : 06-10-2019

Markstridsskolan söker planeringsofficer samband
Försvarsmakten
Har du djup kunskap och erfarenhet av sambands- och ledningssystem? Då finns nu en möjlighet att söka sig till Markstridsskolan, som söker planeringsofficer samband till sin Träningsenhet. Sökande enhet MSS Träningsenhet utvecklar Arméförbandens färdigheter i strid och stridsledning genom övning och träning.
Skapad : 13-09-2019 Ansökningsfrist : 10-10-2019

Utbildningsofficer till Norrbottengruppen vid Norrbottens Regemente, I 19
Försvarsmakten
Norrbottensgruppen (NBG) är en utbildningsgrupp, vars främsta uppgift är att utbilda en Hemvärnsbataljon, en granatkastarpluton, en pionjärpluton och en musikpluton. NBG har även uppgiften att stödja frivilligverksamheten i södra Norrbotten. Vid NBG arbetar idag 12 officerare och två civila handläggare. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som utbildningsofficer utbildar du Hemvärnsförband, soldater och befäl. Du bidrar även till utveckling av arbetssätt, processer, riktlinjer och verktyg inom utbildningssektionen. Utbildningsofficerens huvudsakliga uppgifter är utbildning inom ämnet markstrid.
Skapad : 13-09-2019 Ansökningsfrist : 01-10-2019