Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Plutonchef till Stridsbåtspluton
Försvarsmakten
Om tjänsten För att möta vardagens krav på utbildning och tillgänglighet vid krigsförbandet 2.amfibiebataljonen finns 4.båtutbildningskompaniet som ansvarar för samtlig båtutbildning vid förbandet. Med växande utbildningsuppdrag är vi nu i behov av mer personal inom samtliga yrkeskategorier. Denna rekrytering riktar sig till yrkesofficerare med nautiska kompetenser inom amfibiebåtssystemet (Stridsbåt, Lätt trossbåt, Svävare). Vi söker nu en plutonchef (OF 1-2) till 4.båtutbildningskompaniet. Vem är du? Mottot vid förbandet är att vi alltid löser uppgift.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 25-08-2019

Teknisk chef pluton till 132.telekrigkompaniet
Försvarsmakten
Om tjänsten Är du intresserad av att leda teknisk tjänst i en komplex och skarp verksamhet. Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag. Arbetsuppgifter Teknisk chef pluton leder den tekniska tjänsten vid en av kompaniets telekrigplutoner. Den tekniska tjänsten löses under skarp operation och övning i olika fältmiljöer. I vardagen löses den tekniska tjänsten från kompaniets ordinarie lokaler på regementet.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

Stabsofficer Arméstaben internationella insatser IRAK
Försvarsmakten
Arméstaben vid högkvarteret utgör ledningen för arméns förband. AST leder och följer upp insatser, nationellt som internationellt.     Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ingår i operationssektionen vid Arméstaben. Sektionen har ansvar för att planera och leda nationella och internationella insatser av och med arméns krigsförband.
Skapad : 08-07-2019 Ansökningsfrist : 30-09-2019

Stabsofficer Arméstaben Internationella relationer Finland
Försvarsmakten
Arméstaben vid högkvarteret utgör ledningen för arméns förband. AST leder och följer upp insatser, nationellt som internationellt.   Huvudsakliga arbetsuppgifter   Du kommer att ingå i operationssektionen vid Arméstaben (AST). Sektionen har ansvar för att planera och leda nationella och internationella insatser av och med arméns krigsförband.
Skapad : 08-07-2019 Ansökningsfrist : 30-10-2019

Stabsofficer Arméstaben Internationella Enskilda Insatser
Försvarsmakten
Arméstaben (AST) vid högkvarteret utgör ledningen för arméns förband. Arméstaben söker stabsofficer med placering vid Operationssektionen och detaljen för Enskilda Insatser. De Enskilda Insatser som Försvarsmakten för närvarande deltar i utgörs av FN-insatser med militärobservatörer och stabsofficerare, EU-insatser (EUTM) samt andra insatser där Sverige deltar med ett mindre antal stabsofficerare. Förnärvarande är det 12st olika insatser som Arméstaben betecknar som Enskilda Insatser. Som stabsofficer Enskilda Insatser arbetar du med att stödja och följa upp svensk personal i insatserna.
Skapad : 08-07-2019 Ansökningsfrist : 30-09-2019

Planeringsofficer till Ledningsregementet
Försvarsmakten
Sökande enhet Ledningsregementet, regementsstaben, J3. Ledningsregementets regementsstab består av ca 80 medarbetare fördelade på 9 avdelningar. J3 består av 6 personer och ansvarar för regementets processer för genomförande- och insatsledning samt uppföljning av genomförd verksamhet vid Ledningsregementet. Till J3 söker vi nu en planeringsofficer. Om tjänsten Som planeringsofficer vid J3 kommer du att arbeta inom samtliga ovan processer i större eller mindre omfattning.
Skapad : 04-07-2019 Ansökningsfrist : 15-09-2019

Mobiliseringsofficer OF 3 till Regional stab (MR S)
Försvarsmakten
Välkommen att tjänstgöra i Regional stab vid MR S! Huvudsakliga arbetsuppgifter: Logistikavdelningen söker en Mobiliseringsofficer OF 3. Som mobiliseringsofficer är din huvudsakliga uppgift att planera, samordna och förbereda mobilisering inom MR S markterritoriella ansvarsområde samt att utveckla mobiliseringsfunktionen.  Övriga arbetsuppgifter är bl.a.
Skapad : 04-07-2019 Ansökningsfrist : 25-08-2019

NCGM söker nu en lärare/kurschef
Försvarsmakten
Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är ett internationellt militärt center placerat vid Livgardet och ligger strax utanför Kungsängen. NCGM:s uppdrag är att utgöra expertcenter inom området för gender i militära operationer och den militära implementeringen av FNs agenda för Kvinnor, Fred och Säkerhet på uppdrag av centrets deltagande försvarsmakter. NCGM är överordnat ansvarigt center för förmågeutvecklingen i Nato inom disciplinen Gender.
Skapad : 03-07-2019 Ansökningsfrist : 15-08-2019

Stabsofficer insatssektionen - OF2
Försvarsmakten
P18 Stab är ett krigsförband lokaliserat till Gotland. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila.
Skapad : 02-07-2019 Ansökningsfrist : 11-08-2019

Maskintjänstchef till Marinbasen, Ekipagekompaniet
Försvarsmakten
Marinbasen söker dig som är, eller har varit, anställd i Försvarsmakten. Tjänsten ovan är en officersbefattning, maskintjänstchef till Ekipagekompaniet. Du som har genomförd och godkänd officersexamen är välkommen att söka. Ekipagekompaniet är ett av verkanskompanierna inom Marinbasen. Ekipagekompaniet finns utgångsgrupperat i Karlskrona, Göteborg och Haninge (Berga/Muskö). Kompaniet stödjer Marina förband med bogsering, förhalning/ assistans, sjöarbeten, isbrytning, gods- och persontransporter, undervattens- och bärgningsarbeten, dykarbeten etc.
Skapad : 01-07-2019 Ansökningsfrist : 31-08-2019