Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Maskinlärare Officer till Sjöstridsskolans Skeppstekniska sektion
Försvarsmakten
Sjöstridsskolan lägger grunden till svensk marin förmåga. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. Detta fokus ska utgöra dimensionerande krav för all utbildning, utveckling och förbandsträning vid SSS, och där det önskade slutläget är ökad tillgänglighet med samtränade marina krigsförband. Vid skeppstekniska sektionen bedrivs utbildning av sjömän och officerare. Sektionen verkar och utbildar huvudsakligen inom området skeppsteknik.
Skapad : 15-11-2019 Ansökningsfrist : 05-01-2020

Planeringsofficerare
Försvarsmakten
Vill du arbeta med planering av IT och Tele? Vi söker medarbetare till stabens planeringsavdelning i Enköping. Försvarsmaktens förband FMTIS har det samlade ansvaret för drift, underhåll och förvaltning av Försvarsmaktens tekniska ledningssystem. För att leda verksamheten vid FMTIS har förbandschefen en stab till sitt stöd för inriktning, planering och styrning av verksamheten. Staben är till huvuddel placerad i Örebro och Enköping.
Skapad : 14-11-2019 Ansökningsfrist : 08-12-2019

Utbildningschef på Livgardesgruppen
Försvarsmakten
Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4 st hemvärnsbataljoner, samt stödja frivilligorganisationerna inom Stockholms län (ej kustkommunerna).
Skapad : 14-11-2019 Ansökningsfrist : 09-12-2019

Taktiklärare, Markstridsskolan
Försvarsmakten
Är du intresserad av att utbilda blivande chefer i armén? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans blir vi bättre genom utbildning, träning och utveckling. Beskrivning av taktikavdelningen Taktikavdelningens verksamhetsområde omfattar kompetensområde kompani, bataljon och brigad. Detta innebär att avdelningen löser uppgifter inom Markstridsskolans (MSS) tre huvudprocesser utbildning, utveckling och träning där fokus ligger på utbildning. Taktikavdelningen ansvarar bland annat för följande kurser; TaK A och HSOU.
Skapad : 13-11-2019 Ansökningsfrist : 08-01-2020

Plutonchef specialistofficersutbildningen
Försvarsmakten
Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor?
Skapad : 12-11-2019 Ansökningsfrist : 08-01-2020

18. stridsgruppen söker Stridsledningsofficer Logistik (RO)
Försvarsmakten
18 stridsgruppen 18 stridsgruppen är sedan 1 juli 2017 etablerade på Gotland. Vår huvudsakliga fokus är markstridsförmåga. 18 stridsgruppen består av ett mekaniserat kompani, ett stab- och trosskompani och ett stridsvagnkompani.
Skapad : 12-11-2019 Ansökningsfrist : 15-12-2019

Bataljonsmentor till Livgardesgruppen
Försvarsmakten
Livgardesgruppen söker en erfaren utbildningsofficer (OF2) som bataljonsmentor Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, samt stödja frivilligorganisationerna inom Stockholms län (ej kustkommunerna). Till varje bataljon finns knutet en bataljonsmentor.
Skapad : 11-11-2019 Ansökningsfrist : 09-12-2019

Övnings- och utbildningschef
Försvarsmakten
Är du intresserad av planering och beslutsfattande på strategisk och operativ nivå? Vill du vara med och utveckla krigsförbandet FMTIS och påverka Sveriges totalförsvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans säkerställer vi Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Chefen för Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har en stab för stöd i ledning och styrning av förbandet. Staben finns i Örebro och Enköping. FMTIS stab är indelad enligt NATO Joint Forces-modell med funktionerna J0-J9.
Skapad : 11-11-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Utbildningsofficer till Livgardesgruppen
Försvarsmakten
Om tjänsten Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna inom Stockholms län. Livgardesgruppen söker nu efter utbildningsofficerare som vill vara delaktiga i vidareutveckllingen och förmågeökningen av våra hemvärnsförband. Vi söker dig som vill ingå i försvaret av Sveriges huvudstad och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Huvudsakliga arbetsuppgifter Planera och genomföra kurser för Hemvärnsförbanden, främst avseende vapentjänst (understöds- och specialvapen).
Skapad : 11-11-2019 Ansökningsfrist : 09-12-2019

Plutonchef vid 315.Säkerhetspluton
Försvarsmakten
13.Säkerhetsbataljon söker Plutonchef vid 315.Säkerhetspluton    Sökande enhet                   315.säkerhetspluton är en pluton vid 13.Säkerhetsbataljon och är Flygvapnets bidrag till bataljonen och är därmed grupperad vid LSS i Uppsala. Plutonen består av en plutonsledning samt tre säkerhetsgrupper och en sökgrupp. Plutonen löser nationella insatser för både Flygvapnet och 13.Säkerhetsbataljon. Huvudsakliga arbetsuppgifter Plutonchefen leder plutonen under rutintjänst, övning och insats tillsammans med sitt ledningslag. Arbetsuppgifter som åligger vid rutintjänsten är personaladmi
Skapad : 08-11-2019 Ansökningsfrist : 08-12-2019