Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Livregementets husarer K 3 FJS rekryterar kvartermästare
Försvarsmakten
Beskrivning av enheten Fallskärmsjägarna utgör du spjutspetsen på arméns underrättelseförband. En fallskärmsjägarpatrull rör sig självständigt över stora områden, ofta långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att samla in information genom fast och rörlig spaning. Till din hjälp har du ett antal olika sensorer för dokumentation samt bekämpning. Informationen är underlag till högre chef, så att han kan fatta vidare beslut om hur striden ska föras.
Skapad : 20-02-2018 Ansökningsfrist : 06-05-2018

LSS Stab A4 rekryterar Logistikofficer
Försvarsmakten
LSS Stab A4 rekryterar Logistikofficer A4 vid LSS består av tio befattningar varav tre är civila. Sektionens uppgift är att upprätthålla logistiska förutsättningar för lösandet av LSS uppgifter. Detta sker genom planering och funktionsledning av logistik på flottiljnivå och utövandet av stabsstöd till C LSS i logistikfrågor.   Huvudsakliga arbetsuppgifter Som Logistikofficer kommer du att vara ansvarig för funktionsområdet Förnödenhetsförsörjning vid LSS.
Skapad : 20-02-2018 Ansökningsfrist : 14-03-2018

Samverkasofficer vid RS N (Regional Stab Nord)
Försvarsmakten
Regionalstab Nord (RS N) söker samverkansofficer J5/9 Regional stab Nord (RS N) är ett krigsförband lokaliserat till Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 28-02-2018

Sektionschef S6 32.Underrättelsebataljonen K 3
Försvarsmakten
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som chef S6 leder du bataljonen i arbetet med att utveckla ledningssystem samt signalskyddstjänsten. Samverka med enheter på bataljonen, inom regementet, sidoordnade förband samt högre chef kopplat till sektionens ansvarsområden. C S6 stödjer bataljonen med information och ledningssystemkompetens. Företräder bataljonen i arbetsgrupper och forum inom lednings- och sambandssystemområden. C S6 leder i bataljonen ingående enheter inom ledningssystems- och sambandsfunktionen.
Skapad : 08-02-2018 Ansökningsfrist : 31-03-2018

Sambandsofficer S6 32.Underrättelsebataljonen K 3
Försvarsmakten
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som en del av S6 stödjer du bataljonen i arbetet med att utveckla ledningssystem såväl som signalskyddstjänsten. Sambandsofficeren är bataljonens signalskyddschef samt planerar och tar fram driftledningsordrar för bataljonens samband mot högre chef och för egna bataljonsnät. Sambandsofficeren producerar bataljonens emissionsplan(emcon-plan) samt följer upp förbandets signalskyddsinstruktion. Sambandsofficeren producerar och beställer signalskyddsnycklar för i förbandet ingående signalskyddssystem.
Skapad : 08-02-2018 Ansökningsfrist : 31-03-2018

Utvecklingsofficer med kunskap inom konceptutveckling
Försvarsmakten
Utvecklingsavdelningens verksamhetsområde omfattar hela Försvarsmakten (FM) och syftar ytterst till att stödja Försvarsmaktens högkvarter (HKV) med att skapa förutsättningar för våra stridskrafter att skydda sig mot strålning, smitta och gift (kemiska, biologiska, radiologisk och nukleära [CBRN-] ämnen). I arbetet ingår samarbete med andra myndigheter, organisationer, nationer och försvarsindustri.  Befattningen omfattar resor såväl inom som utom Sverige.
Skapad : 07-02-2018 Ansökningsfrist : 11-03-2018

Chef bevakningsavdelningen vid Livregementets Husarer K 3
Försvarsmakten
Bevakningsavdelningen löser uppgiften Insatsberedd skyddsstyrka (IBSS) och bevakningstjänst. IBSS löser sin uppgift under årets alla dagar och timmar, det vill säga att det är personal i tjänst, eller jour, över tiden på förbandet. IBSS består av 8 insatschefer, och 20 soldater samt chef och ställföreträdare. Ledning avseende insats- och bevakningstjänst utövas genom VB MR V och VB K 3. Övrig verksamhetsledning utövas av säkerhetsavdelningen G2 genom chefen bevakningsavdelning.
Skapad : 06-02-2018 Ansökningsfrist : 25-02-2018

Skjutfältsbefäl
Försvarsmakten
Skjutfältsbefälet lyder under chefen för skjutfältsdetalj Villingsberg och planeras mot stf detaljchef. Tjänsten innebär att lösa tilldelade uppgifter inom i första hand de fält och utbildningsanordningar som faller under organisationen. Likväl som att vissa uppgifter löses enskilt är det andra som innebär att arbetsleda personal.
Skapad : 06-02-2018 Ansökningsfrist : 28-02-2018

Markstridsskolan rekryterar Evalueringsofficer
Försvarsmakten
Sökande enhet: Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter: stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Övnings- och Evalueringsavdelningen som ingår i Träningsenheten. Avdelningen består av tre verksamhetsområden: övning, evaluering, och erfarenhetshantering med totalt ca 9 medarbetare. Den utlysta tjänsten är evalueringsofficerare för evaluering av våra insatsförband inom markstridsarenan.
Skapad : 05-02-2018 Ansökningsfrist : 05-03-2018

Lärare (OF 3) Funktionstaktik Teknisk Tjänst Mark
Försvarsmakten
Utbildningsenheten vid Försvarsmaktens Tekniska Skola, FMTS, söker lärare i Funktionstaktik Teknisk Tjänst MARK.
Skapad : 31-01-2018 Ansökningsfrist : 31-03-2018