Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Totalförsvarets Skyddscentrum söker utvecklingsofficer
Försvarsmakten
Utvecklingsavdelningens verksamhetsområde omfattar hela Försvarsmakten (FM) och syftar till att stödja Försvarsmaktens högkvarter med att skapa förutsättningar för våra stridskrafter att skydda sig mot strålning, smitta och gift (kemiska, biologiska, radiologisk och nukleära [CBRN-] ämnen).
Skapad : 14-12-2018 Ansökningsfrist : 31-01-2019

Marinbasens basskyddskompani rekryterar Plutonchef/blivande Plutoncef
Försvarsmakten
Basskyddskompaniet ingår i Marinbasen och är utgångsgrupperat i Karlskrona. Vi söker nu medarbetare med profil, kvalifikationer och tydlig vilja att utvecklas mot/som taktisk officer på plutonchefsnivå. Beroende på erfarenhet hos sökande antingen direkt eller på sikt (efter utveckling vid kompaniet) kunna axla rollen som en av plutoncheferna vid kompaniet.
Skapad : 14-12-2018 Ansökningsfrist : 14-01-2019

Ledningssystemchef till Ledningsregementet
Försvarsmakten
Sökande enhet Ledningsregementets (LedR) Regementsstab J6 stödjer Chef Ledningsregementet och direkt underställda chefer/förband (enheter) inom sakområdet ledningsstödsystem (IT och samband) syftande till att effektivt kunna leda verksamheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter Ledningssystemchefen är LedR främste företrädare inom funktionsområdet ledningsstödsystem (de tekniska delarna inom ledningssystem). Denne leder en avdelning i Regementsstaben vars syfte är att stödja C LedR och direkt underställda chefer/förband (enheter) inom funktionsområdet.
Skapad : 14-12-2018 Ansökningsfrist : 14-01-2019

Chef S6 till 12:e motoriserade skyttebataljonen
Försvarsmakten
12:e motoriserade skyttebataljonen är Sveriges enda Infanteriförband och strider därmed främst till fots i både skogs- och stadsmiljö. Vid längre marscher använder sig bataljonen av pansarterrängbil 360, ett av Försvarsmaktens modernaste fordon. 12:e motoriserade skyttebataljonen verkar både nationellt och internationellt.
Skapad : 14-12-2018 Ansökningsfrist : 20-01-2019

Planeringsofficer Totalförsvar till J5 Västra Militärregionen
Försvarsmakten
Västra Militärregionen (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn. Chefen för Västra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.
Skapad : 13-12-2018 Ansökningsfrist : 31-01-2019

Stabsofficer Arméstaben Internationella enskilda insatser
Försvarsmakten
Arméstaben (AST) vid högkvarteret utgör ledningen för arméns förband. AST leder och följer upp insatser, nationellt som internationellt.     Huvudsakliga arbetsuppgifter Du kommer att ingå i genomförandesektionen vid Arméstaben. Sektionen har ansvar för att planera och leda nationella och internationella insatser av och med arméns krigsförband.
Skapad : 13-12-2018 Ansökningsfrist : 13-01-2019

Ställföreträdande chef för Driftenheten (OF 3) Arboga
Försvarsmakten
Ställföreträdande chef för Driftenheten (OF 3) Driftenheten vid Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker nu en Stf C DriftE med verksamhetsort efter överenskommelse antingen Bålsta, Enköping eller Arboga. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att överta ledning av verksamheten vid Driftenheten vid C DriftE frånvaro. Du kommer att: • Ingå i driftenhetens ledningsgrupp Rollen som Stf C DriftE omfattar i övrigt • Ansvarar för förberedelser och leder enhetsgemensamma möten • Ansvarar för projekt samt deltar i större projekt • Deltar i personalplanering.
Skapad : 12-12-2018 Ansökningsfrist : 07-01-2019

Ställföreträdande chef för Driftenheten (OF 3) Enköping
Försvarsmakten
Ställföreträdande chef för Driftenheten (OF 3) Driftenheten vid Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker nu en Stf C DriftE med verksamhetsort efter överenskommelse antingen Bålsta, Enköping eller Arboga. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att överta ledning av verksamheten vid Driftenheten vid C DriftE frånvaro. Du kommer att: • Ingå i driftenhetens ledningsgrupp Rollen som Stf C DriftE omfattar i övrigt • Ansvarar för förberedelser och leder enhetsgemensamma möten • Ansvarar för projekt samt deltar i större projekt • Deltar i personalplanering.
Skapad : 12-12-2018 Ansökningsfrist : 07-01-2019

Ställföreträdande chef för Driftenheten (OF 3) Bålsta
Försvarsmakten
Ställföreträdande chef för Driftenheten (OF 3) Driftenheten vid Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker nu en Stf C DriftE med verksamhetsort efter överenskommelse antingen Bålsta, Enköping eller Arboga. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att överta ledning av verksamheten vid Driftenheten vid C DriftE frånvaro. Du kommer att: • Ingå i driftenhetens ledningsgrupp Rollen som Stf C DriftE omfattar i övrigt • Ansvarar för förberedelser och leder enhetsgemensamma möten • Ansvarar för projekt samt deltar i större projekt • Deltar i personalplanering.
Skapad : 12-12-2018 Ansökningsfrist : 07-01-2019

Gruppchef OF1 Radio- och radiolänkpluton
Försvarsmakten
Gruppchef OF1 Radio- och radiolänkpluton Sökande enhet 13.Rörligt Radar- och radiokompani är en del av 161.Strilbataljonen. Kompaniets uppgift är att förtäta, komplettera och ersätta delar av befintlig infrastruktur för flygradio och radar med transportabla och rörliga system.
Skapad : 12-12-2018 Ansökningsfrist : 30-01-2019