Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Militärhögskolan Halmstad söker Lärare pedagogik/ledarskap (OR7)
Försvarsmakten
På UtbE bedriver vi utbildning hela året och du kommer som lärare att ingå i ett arbetslag på ca 15 personer som i huvudsak utbildar och handler elever i ledarskap och pedagogik. Huvudsakliga arbetsuppgifter som lärare OR 7 vid utbildningsenheten • Undervisar/handleder i ledarskap och pedagogik i första hand, men även inom andra ämnen vid behov. • Planerar, genomför och utvärderar utbildning. • Medverkar i olika övningar både inom och utom landet såsom fältövningar, vinterutbildningar etc. • Leder och samordnar verksamheten på en sektion (pluton med kadetter). • Medverkar i forum för erfar
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Försvarsmeterolog
Försvarsmakten
För fullständig annonstext - se www.forsvarsmakten.se Huvudsakliga arbetsuppgifter: Du arbetar med att ta fram det viktigaste ur stora mängder information för att kunna göra en prognos för hur vädret utvecklar sig och hur det kan komma att påverka pågående eller planerad verksamhet.När du delgivit din prognos följer du upp den efter överenskomna gränsvärden. Uppföljning av prognosen är en viktig del av ditt arbete.
Skapad : 21-02-2019 Ansökningsfrist : 15-03-2019

Lärare (OR8, Förvaltare) vid Ledledarskapsavdelningen, Utbildningsenheten
Försvarsmakten
Militärhögskolan Halmstad söker lärare ledarskap/pedagogik (OR8) till utbildningsenheten (UtbE) På UtbE som bedriver utbildningsverksamhet hela året så kommer du som lärare ingå i ett arbetslag på ca 15 personer som i huvudsak utbildar och handler elever i ledarskap och pedagogik.   Huvudsakliga arbetsuppgifter • Planerar, genomför och utvärderar utbildning på SOU, ROU och HSOU som kurschef, plutonchef och/eller lärare. • Utbildar/handleder huvudsakligen i ledarskap och pedagogik, även behjälplig i övriga ämnen vid behov. • Medverkar i olika övningar såsom fältövningar, vinterutbildninga
Skapad : 21-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Lärare Logistik - Fordonstjänst OR 7
Försvarsmakten
Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, LogS, utbildar anställda och blivande officerare inom funktionen logistik och fordonstjänst till samtliga arenor i Försvarsmakten. På LogS arbetar ca 60 st officerare och civila. Logistik- och motorsektionen genomför instruktörskurser inom bl.a. fordonstjänst, förnödenhetsförsörjning, transporttjänst och sammanhåller all Farligt Gods-utbildning i Försvarsmakten. Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla, planera och leda kurser.
Skapad : 19-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Avdelningschef Försörjningsavdelningen i Arboga (FMTIS)
Försvarsmakten
FMTIS söker avdelningschef Försörjningsavdelningen i Arboga. Försörjningsavdelningen är en avdelning som lyder under Chef Logistikenhet.
Skapad : 18-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Logistikbefäl i Arboga
Försvarsmakten
FMTIS söker Logistikbefäl till Logistikberedningen. Logistikberedningen är en avdelning som lyder under Chef Logistikenhet.
Skapad : 18-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Verksamhetssäkerhetsbefäl till Skaraborgs flygflottilj, F7
Försvarsmakten
OBS! För fullständig annons se www.forsvarsmakten.se F 7 söker en medarbetare till befattningen verksamhetssäkerhetsbefäl och som vill jobba med och driva flottiljens verksamhetssäkerhet inom främst marksäkerhetsområdet. Som verksamhetssäkerhetsbefäl är du placerad på A3-funktionen som ingår i flottiljstaben. A3 består av 12 medarbetare som stödjer stabschef och C F 7 med ledning av planerad verksamhet och uppkomna händelser främst inom innevarande verksamhetsår.
Skapad : 18-02-2019 Ansökningsfrist : 10-03-2019

Reservofficer, gruppchef drivmedelstroppen (OR 6-7)
Försvarsmakten
43.FLYGBASKOMPANIET OCH 434.UNDERHÅLLSPLUTON SÖKER GRUPPCHEF (OR 6-7 RESERVOFFICER) TILL DRIVMEDELSTROPPEN OM TJÄNSTEN Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping Flygbaskompaniet är dimensionerat för att med egna resurser på en eller flera platser upprätthålla start- och landningsmöjligheter för understödda helikopter-, stridsflyg-, transportflyg- samt specialflygenheter.
Skapad : 18-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Stabsassistent vid Arméstaben
Försvarsmakten
Arméstaben vid högkvarteret utgör ledningen för arméns förband. AST leder och följer upp insatser, nationellt som internationellt.   Huvudsakliga arbetsuppgifter  En viktig del i vårt ansvar är att hantera information och informationsledning och för det söker vi nu en stabsassistent med huvuduppgift att stödja stabens administrativa rutiner, stabstjänst och stabsexpeditionstjänst.
Skapad : 17-02-2019 Ansökningsfrist : 31-03-2019

Kvartermästare till Luftvärnsregementet
Försvarsmakten
Arbetsuppgifter Kvartermästaren: - är kompaniets företrädare för logistikfunktionen med materieltjänst som huvudsaklig arbetsuppgift. - deltar i kompaniledningens stabsarbete. - utarbetar och delger logistikorder. - planerar, leder och följer upp funktionerna logistik och försörjning inom kompaniet - typiska arbetsuppgifter är materielplanering, inventering, planering och uppföljning av kompaniets logistiska behov, samordning av beställningar och inköp inom kompaniet. Vem är du? Du är fokuserad, noggrann och uthållig, samt en god samarbetspartner. Du ser till att effektivt och strukturerat l
Skapad : 13-02-2019 Ansökningsfrist : 14-04-2019