Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Instruktör stridsbåt (OR6-7) till Stridsbåtspluton
Försvarsmakten
Om tjänsten För att möta vardagens krav på utbildning och tillgänglighet vid krigsförbandet 2.amfibiebataljonen finns 4.båtutbildningskompaniet som ansvarar för samtlig båtutbildning vid förbandet. Med växande utbildningsuppdrag är vi nu i behov av mer personal inom samtliga yrkeskategorier. Denna rekrytering riktar sig till yrkesofficerare med nautiska kompetenser inom amfibiebåtssystemet (Stridsbåt, Lätt trossbåt, Svävare). Vi söker instruktörer stridsbåt (OR 6-7) till 4.båtutbildningskompaniet. Vem är du? Mottot vid förbandet är att vi alltid löser uppgift.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 25-08-2019

Kvartermästare till 132.Telekrigkompaniet
Försvarsmakten
Om tjänsten Är du intresserad av att leda försörjnings- och materieltjänsten i en komplex och skarp verksamhet. Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag.  Arbetsuppgifter Kvartermästaren vid 132.telekrigkompaniet leder och planerar förbandets försörjnings- och materieltjänst. Försörjnings- och materieltjänsten löses under skarp operation och övning i olika fältmiljöer. I vardagen löses tjänsten från kompaniets ordinarie lokaler på regementet.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

Sambandsgruppchef till 132.telekrigkompaniet
Försvarsmakten
Sambandsgruppchef till 132.telekrigkompaniet Om tjänsten Är du intresserad av att leda sambandstjänsten i en komplex och skarp verksamhet. Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag. Arbetsuppgifter Sambandsgruppchefen vid 132.telekrigkompaniet leder och planerar förbandets sambandstjänst. Sambandstjänsten löses under skarp operation och övning i olika fältmiljöer.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

Ställföreträdande gruppchef till 132.telekrigkompaniet
Försvarsmakten
Om tjänsten Är du intresserad av att vara med och leda kompaniets verkansdelar i en komplex, teknisk och skarp verksamhet? Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag?. Arbetsuppgifter En Ställföreträdande gruppchef vid 132.telekrigkompaniet leder och planerar, tillsammans med gruppchefen, gruppens dagliga arbete vid utbildning, övning och skarp verksamhet. Ställföreträdande gruppchefen handhar, precis som sina soldater, gruppens sensor- och störsystem.
Skapad : 10-07-2019 Ansökningsfrist : 06-09-2019

Sambandsbefäl (OR8) till Flygstaben
Försvarsmakten
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Efter 25 år återskapas nu en sammanhållen ledning för Flygvapnet.
Skapad : 09-07-2019 Ansökningsfrist : 15-09-2019

Sambandsbefäl (OR7) till Flygstaben
Försvarsmakten
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Efter 25 år återskapas nu en sammanhållen ledning för Flygvapnet.
Skapad : 09-07-2019 Ansökningsfrist : 15-09-2019

FMTS söker en erfaren stabsofficer till Utbildningsenheten i Halmstad
Försvarsmakten
Utbildningsenheten består av 224 medarbetare och är Försvarsmaktens största leverantör av tekniska utbildningar till officerare, soldater och civila. Under 2019 fortsätter vi att expandera och söker nu en erfaren stabsofficer som tillsammans med oss kan vara med och ta nästa steg i vår utvecklingsfas. ARBETSUPPGIFTER Som stabsofficer samordnar du enhetens planering av verksamhet samt budget för kommande år. Arbetet omfattar bl a produktionsplan, kunddialog med förband, samt prognosarbete med uppföljning av budget. Planeringsfunktionen arbetar framåt och är kopplad till FM VU process.
Skapad : 08-07-2019 Ansökningsfrist : 31-08-2019

Stf avdelningschef till Försvarsmaktens Larmcentral (OR6/7)
Försvarsmakten
Försvarsmaktens Larmcentral (FMLC) genomför larmövervakning av Försvarsmaktens särskilt prioriterade objekt och materiel över hela landet. Larmcentralen är bemannad dygnet runt, alla dagar om året. Din uppgift Som ställföreträdande avdelningschef på Försvarsmaktens Larmcentral arbetar du tätt tillsammans med avdelningschefen och avdelningsledningen med att planera, genomföra och utvärdera avdelningens verksamhet. Du kommer att vara delaktig i flera projekt som berör både funktions- och processutveckling samt teknik.
Skapad : 05-07-2019 Ansökningsfrist : 18-08-2019

Säkerhetsofficer OR 8 till Regional stab vid Södra Militärregionen (MR S)
Försvarsmakten
Välkommen att tjänstgöra i Regional stab vid MR S! Huvudsakliga arbetsuppgifter Underrättelse/säkerhetsavdelningen söker säkerhetsofficer OR8. Avdelningen har till uppgift att utarbeta och delge regional säkerhetshotbild samt planera, leda och utvärdera säkerhetskontroller samt hantera säkerhetsrapportering. Du leder arbetet avseende uppföljning av säkerhetsrapportering, skyddsvärd och säkerhetshotande verksamhet samt ansvarar för uppföljningsarbete. Du jobbar förebyggande och aktivt med säkerhetsskyddstjänst inom enheten.
Skapad : 04-07-2019 Ansökningsfrist : 25-08-2019

Logistikofficer OR 7
Försvarsmakten
Är du intresserad av logistik och beslutsfattande på operativ/taktisk nivå? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig. Arbetsuppgifter Samordnar förnödenhetsförsörjningen på Gotlands regemente. Ansvarar för förnödenhetsförsörjningsprocessen, beställningar, uppföljning, inventering, statuskontroll avseende materiel ingående i förbandet i samverkan med teknisk chef. Deltar i logistikberedningar i Visby garnison.
Skapad : 03-07-2019 Ansökningsfrist : 11-08-2019