Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Blekinge flygflottilj söker Basmaterieltroppchef
Försvarsmakten
till 22. Flygunderhållskompaniet 22. Flygunderhållskompaniet är ett av två kompanier vid Blekinge Flygflottilj/F17 som ansvarar för den tekniska underhållstjänsten av JAS 39 Gripen. Kompaniet består av två flygunderhållsplutoner samt en Ammunition- och Basmaterielpluton. 223. Ammunition- och Basmaterielpluton svarar för främre underhåll och service av kompaniets basmateriel. Plutonen består av tre troppar Ammunitionstropp, Säkerhetmaterieltropp samt Basmaterieltropp. Arbetsuppgifterna består främst av att arbetsleda personal samt sköta uppföljning och planering av kompaniets basmateriel.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 11-11-2018

Mali10 söker information manager
Försvarsmakten
MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats.
Skapad : 22-10-2018 Ansökningsfrist : 02-12-2018

Materielmästare R3 vid Räddningstjänsten F21/Kallax
Försvarsmakten
Sökande enhet: F 21/34.Flygbaskompaniet /342.R3 To • Tjänst som Materielmästare R3 vid Räddningstjänsten F21/Kallax   Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Deltar i ledningen av verksamheten som materiel och teknisk ansvarig • Leder och planerar utbildningen inom materiel och fordonstjänsten. • Operativ roll inom området att hantera plötsliga felutfall och uppkomna mtrl/fordonsfrågor under pågående flygplatsdrift. • Kontakt och uppföljning mot militära och civila verkstäder och underhålsplatser. • Beställningar av: materiel, reparationer och övriga allmänna behov. • Materiel och fordonshanter
Skapad : 16-10-2018 Ansökningsfrist : 11-11-2018

Utbildare teknisk tjänst indirekt eld
Försvarsmakten
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad expanderar och ska under hösten 2018 anställa 50 nya medarbetare. Vill du vara en del av vårt team? Välkommen med din ansökan! Om tjänsten Vi erbjuder ett mycket stimulerande och intressant jobb som lärare på Marksystemavdelningen vid FMTS i Halmstad. Du får stora möjligheter till utveckling och fördjupning inom både teknik och pedagogik eftersom vi bedriver utbildning inom många skilda områden av markarenan.
Skapad : 16-10-2018 Ansökningsfrist : 04-11-2018

Utbildare teknisk tjänst luftvärn
Försvarsmakten
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad expanderar och ska under hösten 2018 anställa 50 nya medarbetare. Vill du vara en del av vårt team? Välkommen med din ansökan! Om tjänsten Vi erbjuder ett mycket stimulerande och intressant jobb som lärare på Marksystemavdelningen vid FMTS i Halmstad. Du får stora möjligheter till utveckling och fördjupning inom både teknik och pedagogik eftersom vi bedriver utbildning inom många skilda områden av markarenan.
Skapad : 16-10-2018 Ansökningsfrist : 04-11-2018

Utbildare teknisk tjänst soldatburna vapen
Försvarsmakten
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad expanderar och ska under hösten 2018 anställa 50 nya medarbetare. Vill du vara en del av vårt team? Välkommen med din ansökan! Om tjänsten Vi erbjuder ett mycket stimulerande och intressant jobb som lärare på Marksystemavdelningen vid FMTS i Halmstad. Du får stora möjligheter till utveckling och fördjupning inom både teknik och pedagogik eftersom vi bedriver utbildning inom många skilda områden av markarenan.
Skapad : 16-10-2018 Ansökningsfrist : 04-11-2018

Utvecklingsofficer vid Funktionsenheten FMTS
Försvarsmakten
Funktionsutvecklingsenheten, FunkE, vid FMTS verkar för en sammanhållen och rätt dimensionerad funktionskedja avseende teknisk tjänst i Försvarsmakten under fred, kris och krig. Uppgiften förutsätter samverkan med aktörer både inom och utom Försvarsmakten. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är att enskilt eller i arbetsgrupper utarbeta underlag till långsiktiga målsättningsdokument och planer. Det innebär omfattande samarbete inom FunkE och FMTS, liksom andra strids- och funktionsskolor i Försvarsmakten.
Skapad : 16-10-2018 Ansökningsfrist : 11-11-2018

Taktikbefäl
Försvarsmakten
Enhet Andra Helikopterskvadron är en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner. Skvadronen verkar inom den markoperativa arenan vilket innebär att vår uppgift är att understödja främst armén med lufttransporter av personal och materiel för att öka markförbandens rörlighet och möjlighet att verka i oväntade riktningar. Skvadronen har även i uppgift att understödja polisens insatsenheter med lufttransporter. Dessutom stödjer vi civila myndigheter varje år med bland annat brandsläckning och sjuktransporter.
Skapad : 15-10-2018 Ansökningsfrist : 16-11-2018

Utvecklingsofficer på Funktionsutvecklingsenheten vid FMTS
Försvarsmakten
Funktionsutvecklingsenheten (FunkE) vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) verkar för en sammanhållen och rätt dimensionerad funktionskedja avseende teknisk tjänst i Försvarsmakten. Denna uppgift förutsätter samverkan med aktörer såväl inom som utanför Försvarsmakten. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifterna är att enskilt och i arbetsgrupper utarbeta underlag till långsiktiga målsättningsdokument och planer. Detta innebär samarbete inom FunkE och FMTS, liksom med andra strids- och funktionsskolor i Försvarsmakten.
Skapad : 12-10-2018 Ansökningsfrist : 15-11-2018

Kvartermästare vid 32.Undbat TUAV pluton
Försvarsmakten
Kvartermästare till Taktisk UAV pluton Typ av anställning: Tillsvidareanställning Placeringsort: Karlsborg Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal   Beskrivning av enheten   Den Taktiska UAV (Unmanned Aerial Vehicle) plutonen är en del av 32:a Underrättelsebataljon. Att skapa underrättelseunderlag till högre chef är huvuduppgiften för enheten. Enheten arbetar med inhämtning i operationsområdet både före, under och efter markförbandens operationer. Vårt arbete syftar till att ge högre chef det bästa möjliga beslutsunderlaget.
Skapad : 12-10-2018 Ansökningsfrist : 31-12-2018