Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Utvecklingsofficer Funktionsutvecklingenheten
Försvarsmakten
Våran uppgift på arméavdelningens är att, på HKV uppdrag och enligt C FMTS/C FunkE direktiv, främst utveckla krigsorganisationens tekniska tjänst. Arméavdelningen svarar för att utveckla och samordna den armé- och markspecifika verksamheten mot i första hand MSS och HKV, men även mot övriga centra, skolor och förband samt FMV.
Skapad : 14-12-2018 Ansökningsfrist : 31-01-2019

Skaraborgs Regemente söker Officerare till 180. Kompaniet på Gotland
Försvarsmakten
18. Stridsgruppen är en del av Skaraborgs Regemente med lokalisering till Gotland, och en blivande del av Gotlands Regemente. Du ansvarar för att tillsammans med övriga i Stridsgruppen utveckla förbandet och dess verksamhet på Gotland. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att vara officer på 180. Kompaniet på Gotland. Exempel på uppgifter: • Leder och ansvarar för den dagliga verksamheten på kompaniet tillsammans med övriga officerare. • Delta i utvecklingen av verksamheten under ledning av kompaniledningen. • Kompaniet är för tillfället uppbyggt av många olika delar bl.a.
Skapad : 13-12-2018 Ansökningsfrist : 31-01-2019

Sambandstekniker OR6/7 Radio- och radiolänkpluton
Försvarsmakten
Sambandstekniker OR6/7 Radio- och radiolänkpluton Vill du ansvara för tekniska system som hanteras och grupperas i fältmiljö, där du har den djupaste kunskapen och är den som utbildar andra inom den egna enheten? Sökande enhet 13.Rörligt Radar- och radiokompani är en del av 161.Strilbataljonen. Kompaniets uppgift är att förtäta, komplettera och ersätta delar av befintlig infrastruktur för flygradio och radar med transportabla och rörliga system.
Skapad : 12-12-2018 Ansökningsfrist : 30-01-2019

Lärare HvSS
Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram.
Skapad : 03-12-2018 Ansökningsfrist : 06-01-2019

Ställföreträdande chef stabspluton/ledningsofficer till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Ställföreträdande plutonchef, stabspluton/ledningsofficer på heltid till Fältsjukhuset Förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Fältsjukhuset 1. och 2. Sjukhuskompaniet ingår i en gemensam produktionsorganisation kallad Fältsjukhuset. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner och bemannas av såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal. Huvudsakliga arbetsuppgifter I arbetet som ställföreträdande plutonchef på stabsplutonen, 2.
Skapad : 30-11-2018 Ansökningsfrist : 20-01-2019

Ställföreträdande chef Logistikpluton på heltid till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Ställföreträdande chef Logistikpluton på heltid till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam prod.org i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner.
Skapad : 30-11-2018 Ansökningsfrist : 20-01-2019

Ställföreträdande chef Vårdpluton på heltid till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Ställföreträdande chef Vårdpluton på heltid till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner.
Skapad : 30-11-2018 Ansökningsfrist : 20-01-2019

P 4 söker CIS-gruppchef till Mali10
Försvarsmakten
MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats.
Skapad : 21-11-2018 Ansökningsfrist : 21-12-2018

Sambandsofficerare till Marinens logistikkompani
Försvarsmakten
Marina Logistikkompaniet tillhör Marinbasen och är dimensionerat för att verka vid alla typer av marina insatser både nationellt och internationellt. Det marina logistikkompaniet ska enskilt eller tillsammans med andra, kunna verka från flera platser samtidigt där marina förband opererar och bistå med marin bastjänst.
Skapad : 21-11-2018 Ansökningsfrist : 01-02-2019

Kvartermästare vid 32.Undbat TUAV pluton
Försvarsmakten
Kvartermästare till Taktisk UAV pluton Typ av anställning: Tillsvidareanställning Placeringsort: Karlsborg Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal   Beskrivning av enheten   Den Taktiska UAV (Unmanned Aerial Vehicle) plutonen är en del av 32:a Underrättelsebataljon. Att skapa underrättelseunderlag till högre chef är huvuduppgiften för enheten. Enheten arbetar med inhämtning i operationsområdet både före, under och efter markförbandens operationer. Vårt arbete syftar till att ge högre chef det bästa möjliga beslutsunderlaget.
Skapad : 12-10-2018 Ansökningsfrist : 31-12-2018