Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Kvartermästare OR6 till 120. stab- och understödskompaniet
Försvarsmakten
• MOTORISERADE SKYTTEBATALJON SÖKER KVARTERMÄSTARE OR6 TILL 120. STAB- & UNDERSTÖDSKOMPANIET   • motoriserade skyttebataljonen är ett krigsförband specialiserat på avsutten skyttestrid. Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den stadsmiljö som finns där präglar inriktningen av förbandets träning.   • Stab- & understödskompaniet består av i huvudsak GSS/K. Kompaniet använder i huvudsak Terrängbil 16 och Pansarterrängbil 360 för förflyttning men strider till fots.
Skapad : 21-05-2019 Ansökningsfrist : 16-06-2019

Markstridsskolan söker reservofficer till tjänst som lärare stridsteknik
Försvarsmakten
OM TJÄNSTEN Reservofficer - lärare stridsteknik Utbildningsenheten söker reservofficer med erfarenhet från markstridsförband. Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor? Då är detta ett bra jobb för Dig!
Skapad : 20-05-2019 Ansökningsfrist : 29-06-2019

Insatsledare OR 6-7
Försvarsmakten
• R3 pluton söker insatsledare OR6-7 Sökande enhet: 5.BasEnheten består av enhetsledning, två kompanier och en Säkmarkpluton. 52.Flygbaskompaniet som är ett av kompanierna har uppgiften att säkerställa flygplatsdriften på Uppsala flygplats. 522.R3 pluton är en del av 52.Flygbaskompaniet och har till huvuduppgift att sköta flygplatsräddningstjänsten och flygfältarbetstjänsten vid Uppsala flygplats.   Huvudsakliga arbetsuppgifter: Tjänsten är OR6-7 med inriktning flygplatsräddningstjänst.
Skapad : 14-05-2019 Ansökningsfrist : 02-06-2019

Förbandstransportledare OR 7
Försvarsmakten
LSS Stab A4 rekryterar FÖRBANDSTRANSPORTLEDARE OR 7   Sökande enhet: Logistiksektionen A4 vid LSS består av 14 befattningar varav 4 är civila. Sektionens uppgift är att upprätthålla logistiska förutsättningar för lösandet av LSS uppgifter. Detta sker genom planering och funktionsledning av logistik på flottiljnivå och utövandet av stabsstöd till C LSS i logistikfrågor.   Huvudsakliga arbetsuppgifter: Din uppgift som Förbandstransportledare är att vara C LSS främste företrädare avseende transporttjänst och farligt gods.
Skapad : 14-05-2019 Ansökningsfrist : 14-06-2019

Utbildningsofficer (OR) vid LedR i Enköping
Försvarsmakten
Ledningsregementet (LedR) ansvarar bl. a. för att vidmakthålla och utveckla Upplands, Västmanlands och Södermanlands hemvärnsbataljoner. I uppgiften ingår att genomföra såväl grund- som repetitionsutbildning av soldater och förbandsdelar.
Skapad : 07-05-2019 Ansökningsfrist : 07-06-2019

Specialistofficer till 13.Rörligt Radar och Radiokompani
Försvarsmakten
Vill du tillhöra någon av våra självständiga grupper med högt tekniskt kunnande som arbetar långt ifrån egna förband och över hela Sveriges yta? Tjänsten är varierad och har en kombination av teknik, människor och stridsteknik.  Sökande enhet Rörligt Radar och Radiokompaniet är en del av 161.Strilbataljonen. Kompaniets uppgift är att förtäta, komplettera och ersätta delar av den fasta infrastrukturen för flygradio och radar med våra transportabla och rörliga system.
Skapad : 06-05-2019 Ansökningsfrist : 14-06-2019

Specialistofficer (OR6) Teknisk tjänst
Försvarsmakten
Marinbasen söker Specialistofficerare för Teknisk Tjänst i Berga (Stockholm) till Signatur- och vapenkontrollplutonen. Signatur- och vapenkontrollplutonen på Marinbasens Logistikkompani arbetar i huvudsak med mätning och analys av fartygs signaturegenskaper (smygteknik) samt sensor och vapenkontroll på fartyg och båtar inom Marinen. Signatur- och vapenkontrollplutonen nyttjar ett antal fasta mätstationer runt om i landet. I anställningen ingår ett antal inrikes resor till dessa. Några av stationerna ligger på öar, och plutonen förfogar över ett antal båtar för egna transporter.
Skapad : 03-05-2019 Ansökningsfrist : 31-05-2019

MHS H söker taktiklärare (Förvaltare, OR 8)
Försvarsmakten
Vid Ubildningsenheten bedrivs det utbildning av Försvarsmaktens framtida kollegor inom ramen för specialistofficers- och reservofficersutbildning. Vid taktikavdelningen utbildas det inom grundläggande taktik, totalförsvar samt folkrätt mot armén, marinen och flygvapnet. Huvudsakliga arbetsuppgifter Du kommer i verka som lärare och kurschef vid generell taktikutbildning under reservofficers-, specialistofficers- samt den högre specialistofficersutbildningen. En naturlig del i rollen som lärare är att delta i både fältövningar och vinterutbildningar.
Skapad : 30-04-2019 Ansökningsfrist : 25-05-2019

Försörjningsbefäl OR 8 till Regional stab vid Södra Militärregionen (MR S)
Försvarsmakten
Välkommen att tjänstgöra i Regional stab vid MR S Huvudsakliga arbetsuppgifter Som försörjningsbefäl är du placerad vid logistikavdelning (J4). Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning inom förnödenhetsområdet. Arbetet innebär samverkan med militära och civila aktörer inom och utanför Försvarsmakten Du kommer arbeta med framtagning av logistiklägesbild, därutöver lägesbild för infrastruktur i regionen. Övriga arbetsuppgifter är bl.a.
Skapad : 15-04-2019 Ansökningsfrist : 22-06-2019

Bärgargruppchef – 181 Pansarskyttekompaniet - Roma
Försvarsmakten
18.stridsgruppen är idag en del av P4, Skaraborgs regemente, i Skövde. Från och med 1 januari 2020 övergår stridsgruppen till P18, Gotlands regemente, som etablerades 1 januari 2018. Arbetsuppgifterna består utav att samordna och koordinera all militär verksamhet på Gotland i fred, kris och krig och att fortsätta utveckla försvaret på ön. Vi är i början av en flerårig process där vi successivt kommer att växa och utvecklas framåt. Beskrivning av tjänsten: Bärgargruppchefen leder kompaniets bärgningsbandvagn90 samt dess personal.
Skapad : 10-04-2019 Ansökningsfrist : 26-05-2019