Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Kvartermästare F 21 Luleå
Försvarsmakten
Sökande enhet: F 21/34.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Teknisk chef
Försvarsmakten
F 21 söker en teknisk chef till 34. Flygbaskompaniet med placering i Luleå. Om arbetsplatsen: 34. Flygbaskompaniet betjänar stridsflygförband och civiltrafik främst inom flygbasområdet Kallax. Kompaniet driftsätter Kallax flygbas/flygplats, främst genom skydd och bevakning, fälthållning, räddningstjänst samt systemdrift. Basen är driftsatt dygnet runt, året runt. Som teknisk chef ingår du i kompanistaben. Kompanistabens ordinarie uppgift är att planlägga, leda, följa upp och rapportera flygbaskompaniets verksamhet.
Skapad : 15-08-2018 Ansökningsfrist : 04-09-2018

Artilleriofficer/bekämpningsbefäl till S 3/32.Underrättelsebataljonen K 3
Försvarsmakten
Bekämpningsbefälet tjänstgör vid stridsledningssektionen och ansvarar för funktionens indirekta bekämpning i främst genomförandeperspektivet enligt gällande mandat. Arbetet innebär att man tjänstgör som stridsledningsofficer men också att man som stabsmedlem deltar i bataljonens övriga arbete. Handläggning och administration av ärenden samt utbildning inom bekämpningsfunktionen är en del av tjänsten.
Skapad : 13-08-2018 Ansökningsfrist : 31-08-2018

Sektionschef tele
Försvarsmakten
Inom underhåll och utbyggnad av system för teknisk bevakning samt marin telekommunikation. I egenskap av sektionschef ingår du i genomförandeavdelning Karlskrona och är direkt underställd avdelningschef. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Personalansvar för 10 medarbetare. • Att företräda, leda och utveckla personal och verksamhet inom sektionen. • ansvar för planering, genomförande samt återrapportering. • Att medverka vid avdelningens utvecklings- planerings- och VHL-arbete • samverkan med hänvisade förband och central produktionsledning. Kvalifikationer • Genomförd specialistofficersutbi
Skapad : 10-08-2018 Ansökningsfrist : 02-09-2018

Handläggare säkerhetstjänst
Försvarsmakten
Ledningssystem och säkerhetsavdelningen vid SkyddC Stab består av två delar. En del med säkerhetstjänst och bevakning som huvuduppgift och en del där ledningssystem och IT är huvudsakliga uppgifter. Uppgifterna syftar till att stödja Garnisonschefen inom respektive funktion, säkerställa att den dagliga verksamheten fungerar och lever upp till lagar och förordningar samt lämna stöd till övriga enheter vid SkyddC med beslutsunderlag och beredningsunderlag. Avdelningen består av sex personer, samtliga är officerare utom en. Åldersläget på avdelningen är relativt högt där medelåldern är 48,4år.
Skapad : 30-07-2018 Ansökningsfrist : 02-09-2018

Kvartermästare
Försvarsmakten
Norrbottens flygflottilj söker en Kvartermästare. Befattningen återfinns vid 33:e flygbaskompaniet, 333. Underhållspluton.  Om Tjänsten  • Underhållspluton är en del av det rörliga flygbaskompaniet vid Norrbottens Flygflottilj, F 21. Kompaniet har som huvudsakliga uppgifter att upprätta, operera och skydda flygplats i syfte att möjliggöra spridning av flygförband, taktisk rörlighet samt många start- och landningsmöjligheter.  • Underhållspluton ansvarar i sin del för att försörja kompaniet samt understödda enheter med förnödenheter, drivmedel samt teknisk tjänst.
Skapad : 28-06-2018 Ansökningsfrist : 19-08-2018

Transportledningsbefäl
Försvarsmakten
Norrbottens flygflottilj söker transportledningsbefäl till förplägnadstroppen. Befattningen återfinns vid 33:e flygbaskompaniet, 333. Underhållspluton.  Om Tjänsten  • Underhållspluton är en del av det rörliga flygbaskompaniet vid Norrbottens Flygflottilj, F 21.
Skapad : 28-06-2018 Ansökningsfrist : 19-08-2018

Troppchef förplägnad
Försvarsmakten
Norrbottens flygflottilj söker en Troppchef förplägnad. Befattningen återfinns vid 33:e flygbaskompaniet, 333. Underhållspluton.  Om Tjänsten  • Underhållspluton är en del av det rörliga flygbaskompaniet vid Norrbottens Flygflottilj, F 21. Kompaniet har som huvudsakliga uppgifter att upprätta, operera och skydda flygplats i syfte att möjliggöra spridning av flygförband, taktisk rörlighet samt många start- och landningsmöjligheter.  • Underhållspluton ansvarar i sin del för att försörja kompaniet samt understödda enheter med förnödenheter, drivmedel samt teknisk tjänst.
Skapad : 27-06-2018 Ansökningsfrist : 19-08-2018

Stf plutonchef 32.underrättelsebataljonen K 3
Försvarsmakten
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som ställföreträdande plutonchef stödjer du plutonchefen i exempelvis rekrytering, planering, ledning, utbildning och att följa upp plutonens samtliga funktioner. Specifikt för Underhållsplutonen är dess komplexa sammansättning av funktioner. Tjänsten ställer krav på samordning, systemförståelse och en inställning att vilja understödja bataljonen i lösandet av uppgift. Du förväntas att delta i insatser i den omfattning som regering och riksdag beslutar om.
Skapad : 21-06-2018 Ansökningsfrist : 31-08-2018

Officer OR 6/7 i striltjänst Flygstridsledning
Försvarsmakten
Luftstridsskolan söker officer OR6/7 i striltjänst Flygstridsledning till 161.Strilbataljonen i Hästveda   Vill du ha överblick och kontroll på omvärldsläget i luften och leda våra JAS 39 Gripen under deras uppdrag? Är du intresserad av arbete i den dagliga incidentberedskapen?  Vill du vara med och medverka till att värna om Sveriges integritet och utveckla Sveriges luftförsvar? I så fall har vi en plats för dig.  Försvarsmaktens flygstridskrafter leds från fyra stridsledningscentraler i Sverige, placerade i Hästveda, Luleå, Bålsta samt Såtenäs.
Skapad : 21-06-2018 Ansökningsfrist : 30-09-2018