Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Chef Planeringssektionensektionen på Livgardesgruppen
Försvarsmakten
Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4 st hemvärnsbataljoner, samt stödja frivilligorganisationerna inom Stockholms län (ej kustkommunerna).
Skapad : 14-11-2019 Ansökningsfrist : 09-12-2019

Sambandstekniker
Försvarsmakten
För fullständig annons se www.forsvarsmakten.se/ledigajobb Vi söker en sambandstekniker OR 6 till 422.Sambandstroppen på Helikopterflottiljen i Linköping. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som sambandstekniker är din huvudsakliga arbetsuppgift att säkerställa teknisk drift av Malmens flygplats. Du kommer tillsammans med övriga medarbetare på 422.Sambandstroppen ansvara för daglig tillsyn, underhåll, reparation och till viss del konfiguration av tekniska system som är kopplade till flygplatsen.
Skapad : 11-11-2019 Ansökningsfrist : 15-12-2019

Utbildningsofficer till Internationella Utbildningsenheten
Försvarsmakten
Internationella utbildningsenheten på LG leder planering, genomförande och utvärdering av Försvarsmaktens insatsspecifika utbildning. Utbildningen syftar till att förbereda förband och enskilda att kunna genomföra internationella operationer i rätt tid med rätt förmågor.
Skapad : 06-11-2019 Ansökningsfrist : 30-11-2019

Specialistofficer OR6/7 Luftstridsskolan Såtenäs
Försvarsmakten
Luftstridsskolan (LSS) söker officer OR 6/7 till 161.Strilbataljonen i Såtenäs Vill du vara med om att värna Sveriges integritet och bidra till Sveriges luftförsvar? Är du teknikintresserad, ansvarsfull och mån om verksamhetssäkerhet? Som Ledningssystemdriftledare är du en förutsättning för att stridsledningen ska kunna leda våra stridsflygpran i såväl övning som insats. Försvarsmaktens flygstridskrafter leds från fyra stridsledningscentraler i Sverige, placerade i Hästveda, Luleå, Bålsta samt Såtenäs.
Skapad : 31-10-2019 Ansökningsfrist : 30-11-2019

Strilbataljon söker Säkerhetsofficer OR 6/7
Försvarsmakten
Luftstridsskolan (LSS) LSS är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum. 1615.Stabskompaniet bedriver drift och förvaltning av en av Försvarsmaktens anläggningar i Håbo.
Skapad : 30-10-2019 Ansökningsfrist : 30-11-2019

Strilbataljon söker Teknisk chef
Försvarsmakten
Luftstridsskolan (LSS) LSS är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.
Skapad : 30-10-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Ing 2 söker EOD-gruppchef OR 6/7
Försvarsmakten
EOD-plutonerna är en del av ingenjörbataljonerna vid Ing 2 i Eksjö. EOD-grupperna löser kvalificerade ammunitionsröjningsuppgifter som undestöd till och i samverkan med andra förband både nationellt och internationellt. Enheterna verkar i miljöer där hotet från oexploderad ammunition (OXA) och IED är stort. Enheterna är utrustade med både lätt och tung kvalificerad uppgiftsanpassad utrustning. Tjänsten innebär att du på sikt tjänstgör som EOD-gruppchef vid någon av EOD-plutonerna.
Skapad : 18-10-2019 Ansökningsfrist : 30-11-2019

Ing 2 söker Hundgruppchef OR6/7
Försvarsmakten
Avancerad sökpluton är en del av ingenjörbataljonen vid Ing 2 i Eksjö. Vid plutonen finns Försvarsmaktens avancerade sökgrupper samt hundgrupper med explosivämnessökande hundekipage. Plutonen ingår regelbundet vid insatser där det genomförs högrisksök i en mängd olika miljöer med varierande hot. Oftast samordnat med flertalet andra enheter. Som specialistofficer och hundgruppchef vid plutonen ställs det höga krav på flexibilitet, uthållighet och personlig integritet. Efter genomförd och godkänd hundförarutbildning kan du nyttjas för uppgifter såväl nationellt som internationellt.
Skapad : 18-10-2019 Ansökningsfrist : 30-11-2019

Stf plutonchef Vård-/kirurgipluton på heltid till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Ställföreträdande plutonchef Vård-/kirurgipluton på heltid till Fältsjukhuset   Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1:a och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner.
Skapad : 10-10-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Logistikofficer/Väbel (OR6-7) på heltid till 1.Sjukhuskompaniet
Försvarsmakten
Logistikofficer/Väbel (OR6-7) på heltid till 1.Sjukhuskompaniet Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg.  Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner.
Skapad : 10-10-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019