Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Telekrigsbefäl vid Transportflygenheten, Skaraborgs flygflottilj F7
Försvarsmakten
Som telekrigsbefäl på MSE (Mission Support Element) tar du del av och bearbetar stora mängder information med ett krav på att leverera rätt uppgifter i rätt tid. Genom att vara enhetens specialist på flygplanets varning och motmedelssystem jobbar du tätt tillsammans med enhetens underrättelsebefäl för att göra analyser inför uppdragen kopplat mot rådande hotbild. Ett arbete som sedermera ligger till grund för flyguppdragets utförande och säkerhet. F7 73.TpFE är ständigt insatt i skarp verksamhet med flygningar till jordens alla länder. Förbandet har deltagit bl.a.
Skapad : 20-09-2019 Ansökningsfrist : 31-10-2019

Teknisk chef regemente
Försvarsmakten
Nu har du chansen att få arbeta i en spännande och utvecklande verksamhet där det händer otroligt mycket just nu. Som teknisk chef regemente vid Totalförsvarets Skyddscentrum är du placerad på logistikavdelningen vid staben.
Skapad : 19-09-2019 Ansökningsfrist : 18-10-2019

Underrättelseanalytiker (OR 6-8) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K 3
Försvarsmakten
Beskrivning av enheten 32.Underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. För att lösa förbandets uppgifter används olika metoder och sensorer. Bataljonsstabens underrättelsesektion (S2) arbetar med att koordinera bataljonens inhämtningsbehov och skapa beslutsunderlag för operativ eller högre taktisk chef.   Huvudsakliga arbetsuppgifter Du är placerad i bataljonsstabens underrättelsesektion (S2).
Skapad : 17-09-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Militär sambandstekniker F 21 Luleå
Försvarsmakten
Militär sambandstekniker F 21 Luleå Nu söker F 21 en specialistofficer (OR6) som sambandstekniker till 344. Sambandstroppen med placering i Luleå Om tjänsten  Teledrift ansvarar för drift och underhåll teknikdelarna av Kallax Flygplats.
Skapad : 16-09-2019 Ansökningsfrist : 18-10-2019

Planeringsofficer (OR6)
Försvarsmakten
FMTIS Driftenheten (DriftE) genomför driftövervakning samt underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom FM strategiska nät, vilket är en förutsättning för FM ledningsförmåga. DriftE utövar funktionen FM nätoperatör samt fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförande enheter (GE) avseende drifts-, utbyggnads- och underhållsuppgifter på ledningssystem. Som planeringsofficer vid driftenhetens Ledningsstödsavdelning arbetar du med planering, genomförande och uppföljning av enhetens arbete.
Skapad : 13-09-2019 Ansökningsfrist : 13-10-2019

Planeringsbefäl mobilisering, Västra Militärregionen
Försvarsmakten
Västra militärregionen söker nu en Planeringsbefäl mobilisering.   OM TJÄNSTEN Västra Militärregionen (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn. Chefen för Västra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.
Skapad : 07-09-2019 Ansökningsfrist : 15-10-2019

Teknisk officer till Västerbottensgruppen
Försvarsmakten
Är du intresserad av att leda och följa upp den tekniska tjänsten vid en utbildningsgrupp.  Ansvara för utbildning inom tjänstegrenen gentemot Västerbottensbataljonen? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans utbildar vi och vidmakthåller Västerbottensbataljonen. Arbetsuppgifter Som teknisk officer vid Västerbottensgruppen så krävs en förmåga att både planera långsiktigt och att kunna ta uppkomna ärenden.
Skapad : 05-09-2019 Ansökningsfrist : 25-09-2019

Lärare HvSS
Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram.
Skapad : 05-09-2019 Ansökningsfrist : 21-09-2019

Teknikledare till Totalförsvarets skyddscentrum
Försvarsmakten
Logistikenheten vid Totalförsvarets Skyddscentrum är under utveckling och behöver förstärkas med spetskompetens inom området teknisk tjänst. Vill du vara med och etablera och bygga upp funktionen på en arbetsplast som präglas av kamratskap, laganda och framtidstro så kan det vara dig vi söker.
Skapad : 03-09-2019 Ansökningsfrist : 29-09-2019

Driftstyrningsingenjör
Försvarsmakten
Marinbasen söker Driftstyrningsingenjör för Större Fartyg inom områdena Maskin/Elektro. Sökande enhet: Driftstyrningskompaniet. - Har du kunskap och erfarenhet av drift och underhåll av fartyg och båtar - Vill du arbeta i nära dialog med Marinens förband gällande underhåll av marinens större fartyg. Då är detta en spännande utmaning och utvecklingsmöjlighet för dig. Vad kan vi erbjuda dig? Hos oss får du möjlighet att arbeta med viktiga arbetsuppgifter för att bidra till att förse yngre kollegor med bibehållet sjövärdig materiel, samt göra Sverige och världen lite säkrare.
Skapad : 30-08-2019 Ansökningsfrist : 06-10-2019