Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Underrättelseanalytiker Mali08
Försvarsmakten
MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu. Underrättelseanalytiker Mali08   Som underrättelseanalytiker kommer du att behöva växla mellan att arbeta enskilt med stora mängder information och att delta i arbeten och projekt med andra.
Skapad : 17-02-2018 Ansökningsfrist : 17-03-2018

Kvartermästare/Adjutant OR7 till LSS Strilbataljon
Försvarsmakten
1615.Stabskomp LSS Strilbataljon söker Kvartermästare/Adjutant OR7. Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har tre flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan samt Flygbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap.
Skapad : 16-02-2018 Ansökningsfrist : 31-03-2018

Specialistofficer/officer
Försvarsmakten
Tekniksystemledare (TSL) Fältradio MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av FM Ledningssystem samt utgör FM beställare av drift och förvaltning inom Ledningssystemområdet. Tjänsten är placerad vid Materielsystemsektionen   Arbetsuppgifter Materielsystemen omfattar system inom Försvarsmaktens markförband. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet. Arbetet innefattar en hög grad av koordinering och tekniskt systemarbete.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 15-03-2018

Specialistofficer
Försvarsmakten
TSL C2I Mark MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av FM Ledningssystem samt utgör FM beställare av drift och förvaltning inom Ledningssystemområdet. TSL C2I Mark är placerad vid Materielsystemsektionen   Arbetsuppgifter Materielsystemen omfattar system inom Försvarsmaktens markförband. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet. Arbetet innefattar en hög grad av koordinering och tekniskt systemarbete. Du kommer att arbeta inom materielsystemets hela livscykel, från kravställning, mottagande, driftsättning, förvaltning och till slut avveckla detta.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 15-03-2018

K 3 söker logistikofficer till regementets logistikavdelning (G4)
Försvarsmakten
Logistikavdelningen i regementsstaben har det huvudsakliga ansvaret för att planera, leda och följa upp logistiken vid regementet i syfte att stödja förbandsproduktion, upprätthållande av beredskap och insatser. I rollen som logistikofficer vid logistikavdelningen kommer du arbeta inom ett brett område som kräver stort ansvarstagande och en hög grad av självständighet i lösandet av dina uppgifter.
Skapad : 14-02-2018 Ansökningsfrist : 18-03-2018

Hästinstruktör (OR 6) till Livbataljonen
Försvarsmakten
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs mer om Livbataljonen här!   Vill du arbeta som Hästinstruktör (Ridinstruktör) på Kavallerikasern centralt i Stockholm?   Om tjänsten Livgardets Kavalleriavdelning ansvarar för all rid- och hästutbildning inom Försvarsmakten.
Skapad : 14-02-2018 Ansökningsfrist : 07-03-2018

Teknisk officer (OR8) till Marinbasen
Försvarsmakten
Signatur- och vapenkontrollplutonen på Marinbasens Logistikkompani arbetar i huvudsak med mätning och analys av fartygs signaturegenskaper (smygteknik) samt sensor och vapenkontroll på fartyg och båtar inom Marinen. Signatur- och vapenkontrollplutonen nyttjar ett antal fasta mätstationer runt om i landet. I anställningen ingår ett antal inrikes resor till dessa. Några av stationerna ligger på öar, och plutonen förfogar över ett antal båtar för egna transporter. Plutonen har även rörliga mätstationer som kan nyttjas på olika platser längs kusten.
Skapad : 13-02-2018 Ansökningsfrist : 30-04-2018

Lokal kvalitetsingenjör Flygunderhåll vid Livregementets Husarer, K 3
Försvarsmakten
Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att ingå i flygoperatörens kvalitetsfunktion för flygunderhållstjänst. Mer i detalj innebär det att utföra kvalitetsfunktionsarbetsuppgifter samt att svara för kvalitetsfunktionen inom flygunderhåll vid K 3. Som lokal kvalitetsingenjör arbetar du även med att bevaka certifikats giltighet och lämna stöd avseende certifikatshantering.
Skapad : 09-02-2018 Ansökningsfrist : 04-03-2018

Logistikchef, Bevakningsbåtkompaniet Amf1/Göteborg
Försvarsmakten
Sökande enhet: 17.Bevakningsbåtkompaniet är ett krigsförband inom Amf1 som verkar med övriga FM för att försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar. Dina personliga egenskaper: Du ska förstå helheten inom marinen samt kunna arbeta långsiktigt samtidigt som här och nu. Du ska kunna analysera vad som måste göras och sedan utföra det då befattningen innebär att leda en funktion. Du måste ha god förmåga att i pressade situationer jobba med andra.
Skapad : 09-02-2018 Ansökningsfrist : 31-03-2018

11. Militärpolisbataljonen söker två Personalofficerare Nivå OR6-7 K
Försvarsmakten
11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolisbataljonen andra förband vid genoförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, eskorttjänst, trafiktjänst, personskydd samt kriminalunderrättelsetjänst.   11. Militärpolisbataljonen består av två militärpoliskompanier, ett personskyddskompani samt en utredningsgrupp.
Skapad : 05-02-2018 Ansökningsfrist : 25-02-2018