Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Logistiksoldat GSS/K till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Logistiksoldat GSS/K till Fältsjukhuset Om förbandet FömedC är försvarsmaktens utbildnings- och kompetenscentrum inom försvarsmedicin. Sedan 2013 finns de två krigsförbandet 1:a och 2:a sjukhuskompaniet vid FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1:a och 2:a Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner. Fältsjukhuset bemannas av såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som Logistiksoldat tjänstgör man på kompaniets Logistikpluton.
Skapad : 21-02-2018 Ansökningsfrist : 25-03-2018

Fältkockar och kokgruppchef till 71:a bataljon
Försvarsmakten
Allmänt 71:a bataljon är en motoriserad skyttebataljon utrustad med pansarterrängbil 360. Huvuddelen av striden sker till fots med fordonen som understöd och transportmedel. Bataljonen består av fem kompanier.
Skapad : 21-02-2018 Ansökningsfrist : 02-04-2018

Understödsskytt 521.Flygbassäkpluton
Försvarsmakten
521.Flygbassäkplutonen Plutonens huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygbasen. Plutonen löser uppgiften genom fast samt rörlig spaning, patrullering till fots alternativt genom fordons patrulleringar. Till sin hjälp har plutonen hundar och diverse teknologiska sensorer i form av olika mörkerhjälpmedel. Nyckelord för att lösa tilldelade uppgifter är snabbhet och flexibilitet. För plutonen innebär detta att vi arbetar i lättmanövrerade grupper och förflyttar oss med lätta terrängfordon, terrängbilar och pansarterrängbilar. Plu
Skapad : 20-02-2018 Ansökningsfrist : 18-03-2018

Hundförare 521.Flygbassäkpluton
Försvarsmakten
521.Flygbassäkplutonen Plutonens huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygbasen. Plutonen löser uppgiften genom fast samt rörlig spaning, patrullering till fots alternativt genom fordons patrulleringar. Till sin hjälp har plutonen hundar och diverse teknologiska sensorer i form av olika mörkerhjälpmedel. Nyckelord för att lösa tilldelade uppgifter är snabbhet och flexibilitet. För plutonen innebär detta att vi arbetar i lättmanövrerade grupper och förflyttar oss med lätta terrängfordon, terrängbilar och pansarterrängbilar. Plu
Skapad : 20-02-2018 Ansökningsfrist : 18-03-2018

Stridssjukvårdare 521.Flygbassäkpluton
Försvarsmakten
521.Flygbassäkplutonen Plutonens huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygbasen. Plutonen löser uppgiften genom fast samt rörlig spaning, patrullering till fots alternativt genom fordons patrulleringar. Till sin hjälp har plutonen hundar och diverse teknologiska sensorer i form av olika mörkerhjälpmedel. Nyckelord för att lösa tilldelade uppgifter är snabbhet och flexibilitet. För plutonen innebär detta att vi arbetar i lättmanövrerade grupper och förflyttar oss med lätta terrängfordon, terrängbilar och pansarterrängbilar. Plu
Skapad : 20-02-2018 Ansökningsfrist : 18-03-2018

43. Flygbaskompaniet söker ledningssoldat
Försvarsmakten
Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping. Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, opererar och avvecklar flygplatsen helt eller delvis med stöd av annan aktör.
Skapad : 20-02-2018 Ansökningsfrist : 06-05-2018

Heltidstjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Heltidstjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner. Fältsjukhuset bemannas av såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal. 1.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 25-03-2018

Ledningssoldat, GSS/T till Fältsjukhuset
Försvarsmakten
Tidvistjänstgörande ledningssoldat till Fältsjukhuset Om förbandet Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Från den 1 januari 2013 tillfördes två Sjukhuskompanier FömedC i Göteborg. Fältsjukhuset Från den 1 januari 2016 gick 1. och 2. Sjukhuskompaniet in i en gemensam produktionsorganisation i fredstid. Fältsjukhuset består av kompaniledning och fyra plutoner. Fältsjukhuset bemannas av såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal. 1.
Skapad : 15-02-2018 Ansökningsfrist : 25-03-2018

Försvarsingenjör
Försvarsmakten
Arbetsuppgifter Som försvarsingenjör på förband arbetar du huvudsakligen med frågor rörande militära systems funktion och dess status. I din roll som ingenjör arbetar du med framtagande och vidareutveckling av olika militära system. Som försvarsingenjör kommer du under de första åren av din karriär att arbeta vid något av Försvarsmaktens förband. Du kommer att vara en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och delta i insatser såväl nationellt som internationellt.
Skapad : 14-02-2018 Ansökningsfrist : 30-05-2018

R3 Soldat materiel
Försvarsmakten
43. Flygbaskompaniet söker R3 soldat materiel Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping. Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, opererar och avvecklar flygplatsen helt eller delvis med stöd av annan aktör.
Skapad : 14-02-2018 Ansökningsfrist : 29-04-2018