Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
P4 18 stridsgruppen Stabsgruppchef till Roma Kompani på Gotland
Försvarsmakten
Roma kompani, är ett pansarskyttekompani som ingår i 18.Stridsgruppen. Stridsgruppen är till hälften bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Tofta skjutfält utanför Visby. Roma kompani består av fast anställda, kontinuerligt tjänstgörande soldater och officerare fördelat på tre pansarskytteplutoner och en stab-och tross pluton.
Skapad : 18-09-2019 Ansökningsfrist : 18-10-2019

Stabsassistent till kommunikationstjänsten (OR 4)
Försvarsmakten
Vi söker dig som är soldat och vill arbeta med kommunikation på Skaraborgs flygflottilj. I din roll som administratör i kommunikationstjänst ingår du i flottiljstaben och arbetar tillsammans med kommunikationschef och kommunikatör. Kommunikationstjänsten ansvarar för all extern och intern kommunikation vid förbandet.
Skapad : 18-09-2019 Ansökningsfrist : 20-10-2019

Stabsassistenter stabstjänst och logistik vid Ledningsstridsskolan
Försvarsmakten
Ledningsstridsskolan Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och  tränar personal samt möjliggöra efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem- och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig, Psykologiska operationer, Stratcom, Geografisk informationstjänst och Signalskydd. Vi växer och vässar stabsavdelningen. Är du strukturerad, serviceinriktad och gillar att arbeta i en organisation med omväxlande up
Skapad : 18-09-2019 Ansökningsfrist : 09-10-2019

Säkerhetsassistent GSS/K
Försvarsmakten
Säkerhetssektionen vid Försvarsmaktens Högkvarter söker dig som vill vara med att stödja och utveckla säkerhetsskyddet vid förbandet Högkvarteret. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som säkerhetsassistent kommer du att bistå sektionens handläggare men också strukturera information i diverse stödsystem.
Skapad : 16-09-2019 Ansökningsfrist : 15-10-2019

Säkerhetsassistent Marinstaben
Försvarsmakten
Huvudsakliga arbetsuppgifter Marina underrättelse- och säkerhetstjänsten söker en säkerhetsassistent som skall stödja säkerhetsprocessen och då främst informationshanteringen vid Marinstabens Underrättelse- och säkerhetssektion. Informationsflödet inom processen är omfattande och därmed också kraven på en strukturerad informationshantering. Som assistent på Underrättelse- och säkerhetssektionen kommer du att handlägga ärenden rörande säkerhetskänslig och säkerhetshotande verksamhet samt uppgifter knutna till planering av kommande verksamhet.
Skapad : 13-09-2019 Ansökningsfrist : 06-10-2019

Insatssoldat till Halmstad Garnison
Försvarsmakten
Beskrivning Markbevakningsavdelningen är en del av Halmstad Garnison. Avdelningen har till uppgift att svara för ordnings-och säkerhetstjänsten inom garnisonen. Vi söker flertalet insatssoldater till markbevakningsavdelningen. I jobbet ingår bevakning, patrullering, transportskydd samt insats mot larm. Som insatssoldat alternerar man sin tid i någon av våra två vakter eller som InsatsBeredd SkyddsStyrka (IBSS). Vakttjänsten handlar om att styra inpassering, fastställa och kontrollera behörigheter, vidarebefordra larm med mera.
Skapad : 13-09-2019 Ansökningsfrist : 06-10-2019

Ledningssoldat (OR 1-5) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K 3
Försvarsmakten
Beskrivning av enheten Ledningsplutonen på 32. Underrättelsebataljonen är den enda av sitt slag i Sverige och skiljer sig mycket från hur ledningsplutoner arbetar på andra förband. Uppgiften är densamma, det vill säga att möjliggöra bataljonens förmåga att lösa ställd uppgift. Men då bataljonen som funktion är unik inom Försvarsmakten ställer detta även stora krav på ledningsplutonen och gör att plutonen löser uppgifter på ett sätt som skiljer sig från övriga Försvarsmakten.
Skapad : 12-09-2019 Ansökningsfrist : 13-10-2019

SPECIALFÖRBANDSOPERATÖR vid Särskilda operationsgruppen
Försvarsmakten
Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särskilda operationsgruppen   Beskrivning av befattningen Att vara specialförbandsoperatör vid Särskilda operationsgruppen är ett krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke.
Skapad : 12-09-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

UNDERSTÖDSOPERATÖR (Amröjledare) vid Särskilda operationsgruppen
Försvarsmakten
Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. Läs mer: Särskilda operationsgruppen   Beskrivning av befattningarna: Att vara understödsoperatör/AMRÖJLEDARE vid Särskilda operationsgruppen är ett krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke.
Skapad : 12-09-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

UNDERSTÖDSOPERATÖR (JTAC) vid Särskilda operationsgruppen
Försvarsmakten
Beskrivning av enheten Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.
Skapad : 12-09-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019