Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Distriktssköterska/sjuksköterska hemsjukvård
Region Gotland, Hemsjukvården
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland.
Skapad : 15-11-2019 Ansökningsfrist : 08-12-2019

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/natt
Region Gotland, Hemsjukvården
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum. Målet med hemsjukvården är samverkan för god och säker vård samt att patienter ska känna sig trygga och väl bemötta. Hemsjukvården är uppdelad i multiprofessionella team med distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor.
Skapad : 15-11-2019 Ansökningsfrist : 15-12-2019

MEDCURA SÖKER ALLMÄNSPECIALISTER FÖR ARBETE PÅ GOTLAND
Medcura AB
Vi söker allmänspecialister för arbete i södra Visby under 2020. Kontinuitet premieras. Välkommen med din ansökan redan idag! Vad erbjuder Medcura Vi har ett brett utbud inom alla områden både hos privata aktörer och inom den offentliga sektorn. Medcura erbjuder både tim- och garantianställningar. Du kan välja bland både korta och längre uppdrag. Hos Medcura får du en egen konsultchef som känner dig och vet hur du vill arbeta och som kan din kompetens.
Skapad : 15-11-2019 Ansökningsfrist : 16-01-2020

MEDCURA SÖKER ALLMÄNSPECIALISTER FÖR ARBETE PÅ GOTLAND
Medcura AB
Vi söker allmänspecialister för arbete i Slite under 2020. Kontinuitet premieras. Välkommen med din ansökan redan idag! Vad erbjuder Medcura Vi har ett brett utbud inom alla områden både hos privata aktörer och inom den offentliga sektorn. Medcura erbjuder både tim- och garantianställningar. Du kan välja bland både korta och längre uppdrag. Hos Medcura får du en egen konsultchef som känner dig och vet hur du vill arbeta och som kan din kompetens.
Skapad : 15-11-2019 Ansökningsfrist : 19-02-2020

Förskollärare
Region Gotland, förskolan Vitkålen
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan.
Skapad : 15-11-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Administratör till PayEx i Visby!
Academic Work
Gillar du ordning och reda och är en stjärna på administrativt arbete? Just nu söker PayEx dig som kan stötta i deras mötestunga period med att föra protokoll och dokumentation under ca 6 veckor, med start omgående. Sök redan idag då vi arbetar med löpander urval! OM TJÄNSTEN PayEx är i en förstudiefas och kommer ha ca 20 mötestimmar i veckan och behöver stöttning med protokollskrivning och dokumentation av detta. Du kommer stötta upp projektledare och följa med på möten både i Visby och Stockholm.
Skapad : 15-11-2019 Ansökningsfrist : 15-12-2019

ST-läkare allmänkirurgi
Region Gotland, Kirurgi/urologi
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och elektiv sjukvård. Ett stort antal specialiteter finns representerade inom både de opererande och de medicinska områdena.
Skapad : 14-11-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019

Avtalscontroller
Region Gotland, Kansli HSF
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland.
Skapad : 14-11-2019 Ansökningsfrist : 08-12-2019

Överläkare/specialistläkare obstetrik och gynekologi
Region Gotland, Verksamhet Gynekologi/Obstetrik
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Du som läkare får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter.
Skapad : 14-11-2019 Ansökningsfrist : 05-01-2020

Undersköterska
Region Gotland, Kilåkern
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. Det finns särskilda boenden för äldre på 10 orter på Gotland. Vi som arbetar här har som uppdrag att hjälpa de äldre under hela dygnet med olika insatser.
Skapad : 14-11-2019 Ansökningsfrist : 01-12-2019