Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Sjuksköterska till Gotland i sommar
Randstad Care AB
Sjuksköterska till Gotland i sommar Sjuksköterska för konsult uppdrag på Gotland i sommar Om du är trött på ännu en sommar med regn och rusk och istället vill ha garanterad sol och värme, då är mitt tips till dig att resa och jobba några veckor på Gotland! Vi söker sjuksköterskor till både slutenvården och öppenvården som vill ha mer av sommaren, men samtidigt intresserade av att få in lite extra pengar till semesterkassan. Osäker på vart du ska bo under dessa veckor? Inga problem. Vi hjälper till med boende och resor. Kvalifikationer: Legitimerad sjuksköterska.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 10-03-2019

Yrkeslärare/elektriker el- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Region Gotland, Wisbygymnasiet
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Wisbygymnasiet har 16 nationella program, ett riksrekryterande program samt fem introduktionsprogram. Wisbygymnasiet har ungefär 185 medarbetare varav 170 lärare.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Underhållsansvarig för Värmeverksamheten
Gotlands Energi, Värme
Gotlands Energi AB med tillhörande dotterbolag Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB, (GEAB) består av ca. 150 medarbetare som arbetar med elnät, fjärrvärme, elhandel, bredband och liknande energitjänster på Gotland. GEAB ägs till 75% av Vattenfall AB och till 25% av Region Gotland och vi är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade. GEAB strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 18-03-2019

Lärare årskurs 4–6
Region Gotland, Dalhem/Endre/Kräklingbo skolområde
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Välkommen till Dalhem skola som är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan ligger nära Visby med bussförbindelser. Dalhem skola ligger naturskönt med skog, natur och en vacker kyrka alldeles intill.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Lärare årskurs 4–6
Region Gotland, Dalhem/Endre/Kräklingbo skolområde
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Välkommen till Endre skola som är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan ligger nästgård med Visby och har bussförbindelser. Endre skola ligger naturskönt med skog, natur och en vacker kyrka.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Lärare årskurs 3
Region Gotland, Dalhem/Endre/Kräklingbo skolområde
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Välkommen till Endre skola som är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan ligger nästgård med Visby och har bussförbindelser. Endre skola ligger naturskönt med skog, natur och en vacker kyrka.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Lärare årskurs 1-3
Region Gotland, Endre skola
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Välkommen till Endre skola som är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan ligger nästgård med Visby och har bussförbindelser. Endre skola ligger naturskönt med skog, natur och en vacker kyrka.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Medlevare
Huvudgården AB
Vi på Huvudgården arbetar med att behandla ungdomar med missbruk och kriminalitetsproblematik. I vår strukturerade behandling ingår 12-stegsbehandling, Återfallsprevention, kriminalitetsprogram och MI samtal. Vi har även familjebehandling. Samhällsanpassning är en viktig del i behandlingen eftersom många som kommer till oss har en skev samhällssyn samt låg tro på sin förmåga att fungera i ett vardagligt samhälle. Arbetsbeskrivning Medlevare: Som medlevare är du en stor del av ungdomarnas vardag. Du vägleder, stöttar och kommer att ha dagliga samtal och behandling med ungdomarna.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Fastighetsreparatör
Region Gotland, Fastighetsservice Visby
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum. Teknikförvaltningens fastighetsförvaltnings-avdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler m.m.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 17-03-2019

Backend utvecklare
PayEx Sverige AB
PayEx gör det möjligt för våra kunder att betala och ta betalt, oavsett kanal eller betalsätt. Vi erbjuder dessutom effektiva finansierings- och fakturalösningar som med enkelhet anpassas efter våra kunder och deras kunders behov. Vi är idag ett helägt dotterbolag till Swedbank och har sedan starten i 1972 fokuserat på att hjälpa våra kunder med betalningar. PayEx drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda, det har vi alltid gjort och det kommer vi fortsätta att göra.
Skapad : 22-02-2019 Ansökningsfrist : 10-03-2019