Välj lan
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ospecificerad arbetsort
Välj kommune
Välj yrkesomraden
Välj yrkesgruppe
Välj yrken
Behandlare
Region Gotland, Familjestödsenheten
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum. Vi söker nu tre behandlare som vill vara med och utveckla en ny första linjenmottagning som organisatoriskt kommer att tillhöra både BUP och socialtjänsten. På mottagningen kommer behandlare från såväl BUP som socialtjänsten att jobba.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 18-11-2018

JYSK söker Butikschef till Visby
Retail Recruitment - Rekrytering chefer/specialister inom Retail/E-commerce/FMCG
JYSK är en internationell detaljhandelskedja som säljer "allt till hemmet" och som ägs av dess ursprungliga grundare, Lars Larsen, känd i hela Danmark som landets ledande affärsman som alltid har "ett bra erbjudande". Idag omfattar JYSK-koncernen 2.500 butiker i följande 50 länder världen över. Koncernens årliga omsättning är 3,36 miljarder euro. Tillväxten är stadig och kontrollerad, och den totala personalstyrkan består av nästan 22000 medarbetare. Ordet "JYSK" har alltid medvetet varit en del av företagsnamnet.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 30-11-2018

Servicemedarbetare
ISS Facility Services AB
ISS Facility Services vision är bli världens främsta serviceorganisation och nyckeln till att vi kommer lyckas ligger i våra medarbetare. På ISS Facility Services levererar vi en serviceupplevelse som hjälper våra kunder att nå sina mål och det som främst särskiljer oss i branschen är vår förmåga att stärka och lyfta våra medarbetare. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 40 000 medarbetare i Norden och med närmare 500 000 medarbetare världen över är vi världens fjärde största privata arbetsgivare.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 21-12-2018

Servicemedarbetare
ISS Facility Services AB
ISS Facility Services vision är bli världens främsta serviceorganisation och nyckeln till att vi kommer lyckas ligger i våra medarbetare. På ISS Facility Services levererar vi en serviceupplevelse som hjälper våra kunder att nå sina mål och det som främst särskiljer oss i branschen är vår förmåga att stärka och lyfta våra medarbetare. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 40 000 medarbetare i Norden och med närmare 500 000 medarbetare världen över är vi världens fjärde största privata arbetsgivare.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 21-12-2018

Enhetschef social hållbarhet
Region Gotland, Social hållbarhet
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Regionstyrelseförvaltningen stödjer regiondirektören i att leda, styra och samordna arbetet med den regionala utvecklingen på Gotland. Vi arbetar med att bereda ärenden och med att strategiskt leda, samordna insatser och följa upp den regionala utvecklingen på Gotland.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 11-11-2018

Personlig assistent 50-70%
DVT Assistans AB
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 18-11-2018

NESPRESSO AMBASSADÖR MED FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING - GOTLAND
Nordic Retail Group
Vi söker nu för Nespressos räkning flera duktiga Nespresso Ambassadörer med fokus på försäljning med start i Oktober Om Kunden The Nespresso story began with a simple idea: enable anyone to create the perfect cup of espresso coffee - just like a skilled barista. From its beginning in 1986, Nespresso has redefined and revolutionized the way millions of people enjoy their espresso coffee. It has shaped the global coffee culture.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 28-10-2018

Förskollärare
Region Gotland, förskolan Bullerbyn
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Vi erbjuder en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiska metod är att arbeta utforskande med barnen och vi ser oss pedagoger som engagerade medforskare.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 11-11-2018

Iris Hadar söker pedagogiskt stöd till Visby
Irisgruppen
Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra år. Än idag arbetar Iris för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda funktionsstärkande insatser, integration och matchning. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 450 MSEK och drygt 600 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 15-11-2018

Sjuksköterska kardiologi dag/kväll
Region Gotland, Kardiologi
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Avdelning C4 med hjärtmedicinsk inriktning har 15 vårdplatser. Hjärtövervakningsmöjlighet finns till 8 av vårdplatserna. Patienterna vårdas i enkelrum.
Skapad : 23-10-2018 Ansökningsfrist : 18-11-2018